Hiedanrannan Kehitys Oy:n hankinnat

Täällä ilmoitamme Hiedanrannan Kehitys Oy:n julkisista hankinnoista ja vastaamme niihin liittyviin kysymyksiin.

Hiedanrantaan liittyvät kynnysarvon ylittävät hankinnat Hilmassa

 

Rakennetutkimusten hankinta, ilmoituksen numero 2022-091745

Kysymyksiä ja vastauksia

 

K: Vastaako tilaaja vai työn suorittaja roudansulatustyöstä sekä kaivinkonetyöstä koekaivantoa varten?

V: Työn suorittaja


K: Vastaako tilaaja vai työn suorittaja telinetyöstä/nostimen järjestämisestä?

V: Työn suorittaja


K: Vastaako tilaaja sähkövirran järjestämisestä tutkimuskohteilla vai käyttääkö työn suorittaja omaa polttomoottorigeneraattoriaan virran saamiseksi?

V: Tilaaja vastaa pääsääntöisesti ns. valovirrasta ja max. 32A:n 3-vaiheisesta rajoitetusti. Tarvittavat työmaa-alakeskukset ja jatkojohdot palvelun tuottajalta.


K: Vastaako tilaaja vesikaton paikkauksesta vai tilaako työn suorittaja kattourakoitsijan paikkaamaan avauskohdan.

V: Työn suorittaja vastaa, tulityön suorittajien tiedot tulee toimittaa tilaajalle viimeistään 3 arkipäivää ennen työn suoritusta tulityöluvan myöntämistä varten.


K: Onko tarkoitus tehdä näytteenotto märkätimanttiporauksena, mikä vaatii tilan lämmittämistä letkujen jäätymisen ehkäisemiseksi ja jos, niin vastaako tilaaja tilan lämmityksestä?

V: Kuivaporaus


K: PID-mittaukselle ei ole olemassa varsinaisia raja-arvoja, eikä se tuo erityistä lisäarvoa, kun näytteistä otetaan kuitenkin öljyhiilivetynäytteet. Lisäksi poraus kuumentaa näytettä ja saa siitä haihtumaan merkittävästi enemmän yhdisteitä kuin normaalitilassa. Mittari on myös huomattavan kallis, eikä kuulu monenkaan insinööritoimiston vakiokalustoon ja sen hankintahinta voi olla tarjouksessa ratkaiseva tekijä yksittäisen tarjoajan suuntaan. Onko PID-mittaus välttämätön toteuttaa betoninäytteille?

V: Keskusteltuamme tutkimussuunnitelman laatijan kanssa totesimme, että tämä ei ole välttämätön. PID-mittausta ei sisällytetä kokonaishintaan.


K: Sitoutuuko tarjoaja suorittamaan tutkimukset 1.-15.3. välisenä aikana: Onko tarkoitus, että myös näytetulokset ovat valmistuneet tänä aikana (öljyhiilivetyjen liukoisuusnäytteellä voi mennä useampi viikko valmistua). Tutkimusajankohta on laitettu talvilomaviikoille ja aikataulu on sama molemmille rakennuksille. Onko mahdollista, että aikataulu olisi esim. 1.3.-15.4.?

V: Lähtökohtaisesti tarjouspyynnön mukaisesti, jos jollekin näytteelle on pidempi tutkimusaika, niin tämä voidaan hyväksyä raporttiin jälkitoimituksena maaliskuun loppuun mennessä.