Hiedanrannan Pajan ikkunoita kunnostetaan vanhaa kunnioittaen

Hiedanrannan Paja on valmistunut kahdessa vaiheessa. Pohjoispäädyn suunnitteli Birger Federley vuonna 1923. Rakennus oli tuolloin yksikerroksinen. Rakennuksen eteläpääty valmistui vuonna 1951 ja sen suunnitteli M. Mikama. Tuolloin myös alkuperäistä rakennusta korotettiin. Nyt rakennus on 1950-luvulla tehtyjen muutosten mukaisessa asussaan.

Rakennuksen alkuperäiset ikkunat ovat vuosien saatossa päässeet huonoon kuntoon ja joitakin ikkunaruutuja on rikkoutunut. Nyt ikkunoita restauroidaan niiden historiallista arvoa ja estetiikkaa vaalien. Ikkunoita kunnostavat rakennusrestauroijat Anne Helander ja Josefiina Lehto. Helander kertoo, että ikkunat ovat olleet viime vuosikymmenet melko heikolla pidolla. Erityisesti pohjoispäädyn ikkunat ovat huonossa kunnossa. Ikkunanpuitteet saadaan kuitenkin pääsääntöisesti kunnostettua perustoimenpiteillä. Ikkunat ja karmit kunnostetaan mahdollisimman paljon alkuperäistä säilyttäen — mitään ei uusita tai vaihdeta ellei ei ole aivan pakko. Puitteita ja karmeja ei myöskään hiota täysin puupuhtaaksi vaan niihin jätetään kunnon niin salliessa myös vanhoja maalikerroksia. Näin puitteissa ja karmeissa säilyy arvokasta kerrostumaa ja historiaa tuleville tutkijasukupolville.

Helander kertoo, että vanhoissa ikkunanpuitteissa käytetty puu on yleensä hyvin tarkkaan valittua ja erittäin tiheäsyistä. Tällaisia tiheäsyisestä puusta tehtyjä puitteita voi kunnostaa lähes loputtomiin. Vanhoissa ikkunoissa on käytetty suupuhallettua tai vedettyä lasia, jonka erottaa nykyisin käytettävästä tasolasista sen kauniisti väreilevä pinta. Pajan ikkunoissa on käytetty puhallettua lasia ja rikkoutuneet ikkunaruudut korvataan mahdollisuuksien mukaan joko puhalletulla tai vedetyllä lasilla. Tasolasia ei vanhoihin ikkunoihin laiteta.

Rakennuksen vanhojen, alkuperäisten ikkunanpuitteiden kunnostaminen nostaa myös rakennuksen arvoa. Alkuperäistä kannattaa ehdottomasti vaalia ja kunnostaa. Valon kaunis siivilöityminen puhallettujen lasiruutujen läpi on myös oleellinen osa vanhojen ikkunoiden viehätystä. Mikäli vanhoja ikkunoita korvataan täysin uusilla, menetetään aina iso osa vanhan rakennuksen tunnelmasta ja estetiikasta, kertoo Helander.

Tehtaan aikana Pajalla työskenteli hitsareita, peltimiehiä ja useampi seppä. Nykyisin Pajalla on käsityöläisten ja taiteilijoiden työhuoneita. Kesän ajan Pajalla palvelee Katutaso-kauppa, josta löytyy pajalaisten design-tuotteita, käsitöitä ja taidetta.

Katutaso-kauppa