Innovaatiot

Innovaatioiden Hiedanranta on kehittämisen alusta. Yhteistyötä tehdään kaupunkilaisten, yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden organisaatioiden kanssa. Tavoitteena on CO2 –negatiivinen Hiedanranta, joka tuottaa enemmän kuin kuluttaa. Alueella panostetaan muun muassa kestävään liikkumiseen ja logistiikkaan, älykkääseen energiajärjestelmään, kiertotalouteen ja sinivihreään infrastruktuuriin. Asukas on tärkein: fiksuja ja kestäviä ratkaisuja tehdään helpottamaan kaupunkilaisten arkea.

Kehittämisteemat

Hiedanrannassa on käynnissä hankkeita, joilla toteutetaan toimivaa ja kestävää tulevaisuuden kaupunginosaa. Tutustu alta ajankohtaisiin kehittämisteemoihin.

Kestävä liikkuminen ja logistiikka

Tavoitteena on, että tulevaisuuden Hiedanrantaan kuljetaan pääasiassa joukkoliikennevälineillä. Asukkaita ja yrityksiä kannustetaan kestävään liikkumiseen. Sähköautojen latauspisteet ovat tärkeä osa alueen älykästä sähköverkkoa. Autojen, pyörien ja muiden kulkuvälineiden yhteiskäyttö on hiedanrantalaisten arkea. Näsijärven rannasta pääsee liikkeelle laivalla tai veneellä. Tavaroiden jakelussa siirrytään käyttämään kestäviä kuljetusmuotoja ja ilmatilaa.

Nollakuidun hyödyntäminen

Nollakuitu sisältää puuta ja puukuitua. Se on kerrostunut Hiedanrannan edustalle Näsijärven pohjaan alueen aiemman metsäteollisuustoiminnan seurauksena. Yhteensä nollakuitua on järvessä noin 1,5 miljoonaa kuutiometriä. Nollakuidun käsittelyyn liittyvä koetoiminta käynnistyi kesällä 2017 ja nyt tutkitaan nollakuidun hyödyntämismahdollisuuksia. Kuitua on ruopattu tutkimustarkoituksiin useita kymmeniä kuutioita, mutta varsinaista alueen kunnostamista ei ole vielä tehty.

Kestävä ja älykäs energiajärjestelmä

Hiedanrantaan pyritään luomaan oma digitaalinen energiamarkkina. Tavoitteena on uudenlainen kestävä ja älykäs energialiiketoimintaympäristö. Alueen energiantuotanto perustuu uusiutuviin energialähteisiin. Tuotantomenetelmiä valitessa otetaan huomioon energiajärjestelmätason vaikutukset. Rakennusten viihtyisät olosuhteet tuotetaan avointen kaksisuuntaisten sähkö-, lämpö- ja jäähdytysverkkojen avulla.

Kiertotalous

Alue toimii kehittämis- ja toimintaympäristönä kiertotalouden kokeiluille ja yrityksille. Tämänhetkiset hankkeet painottuvat teollisuuden materiaalivirtoihin, liiketoimintamalleihin ja urbaaniin ravinnekiertoon. Hiedanrannassa tähdätään kiertotalouden materiaalivirtamalliin. Pilaantuneet maat, puunjalostusteollisuuden jätemassat ja rakennusten purkujätteet hyödynnetään alueen rakentamisessa niin laajasti kuin se on turvallista. Alueen uusi rakentaminen huomioi kiertotalouden suunnittelusta alkaen. Resursseja käytetään vähemmän, materiaalit sekä tuotteet kiertävät ja niiden arvo säilyy.

Kuva: Meri Lampinen

Sinivihreä infrastruktuuri

Hiedanrannassa kaupunginosaan ja kortteleihin kehitetään sinivihreää infrastruktuuria. Esimerkkejä tästä ovat viherkatot, läpäisevät pinnat, sadevesien ohjaus katupuiden kasvualustaan, kaupunkiviljely sekä hulevesialtaat ja -uomat. Näin täydennetään ja korvataankin perinteistä harmaata infrastruktuuria. Sinivihreän infrastruktuurin ratkaisut virkistävät kaupunkilaisia, viivyttävät ja puhdistavat hulevesiä, sitovat hiiltä ja tarjoavat elinympäristön kasveille ja eläimille. Ne lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja torjuvat ilmastomuutoksen haittoja. Ajatuksena on hyödyntää luonnon omia prosesseja ja nähdään vesi riskin sijaan resurssina.

Kuva: Laura Vanzo / Visit Tampere

Monipuolinen ja elämyksellinen kaupunginosa

Muuntautuva Hiedanranta on jo vuodesta 2016 synnyttänyt elävää kaupunkitilaa ja -kulttuuria alueelle, ihmisten muotoilemana. Löydä oma tapasi vierailla, viihtyä, toimia ja osallistua! Hiedanrannasta halutaan onnellisten asukkaiden turvallinen asuinalue, jonka kehittämisessä asukkailla ja yhteisöillä on aktiivinen rooli. Alue on luovien alojen ja tapahtumien keskittymä. Jatkossa Hiedanranta saatetaan tuntea kansainvälisesti, maailman ensimmäisenä yritysten ja kansalaisten luomana kiertotalouden kaupunginosana.

Kuva: Aliisa Piirla

Älykäs kaupunginosa

Hiedanrannasta tavoitellaan älykaupungin mallialuetta. Tämänhetkinen kehitystyö liittyy sekä kestävän ja älykkään kaupunginosan ratkaisuihin että kaupunginosan suunnitteluun ja rakentamiseen. Teknologisten ratkaisujen tulee edistää asukkaiden, yrittäjien sekä palveluja käyttävien kaupunkilaisten hyvinvointia. Ratkaisujen tulee olla turvallisia, käyttäjälähtöisiä, ymmärrettäviä ja sosiaalisesti tasa-arvoisia. Niiden tulee edistää alueen kestävyyttä, kierto- ja jakamistaloutta sekä yhteiskehittämistä.