Hankkeet ja kokeilut

Hiedanrannassa on jo ehditty laajan yhteistyöverkoston voimin tutkia, kehittää ja kokeilla monenlaista. Alta löydät käynnissä olevat ja päättyneet projektit. Alue on myös tarjonnut ponnahduslaudan toiminut useille jo eteenpäin siirtyneille startupeille, kuten Polar Night Energy, Evergreen Farm ja Digi Toilet Systems.

RECO-hanke hakee isoja yhteisiä ratkaisuja

Hiedanranta toimii myös pilotointialustana RECO-hankkeessa (Resilient Smart City Solutions). Sen tavoitteena on tuottaa yritysten ja tutkimuslaitosten yhteisiä ison mittakaavan hankkeita. Teemoista tärkeimmät ovat rakentaminen, energia ja ict-infrastruktuuri. Projekti on osa Työ- ja elinkeinoministeriön ja Tampereen kaupungin välistä ekosysteemisopimusta ja hankkeen rahoittaa Pirkanmaan liitto / TEM.

Miten Hiedanrantaa pitäisi rakentaa (artikkeli)

Murrosareenassa asetettiin tavoitteet ekosysteemille

Neljänä työpajana toteutettu Rakennetun ympäristön murrosareena kokosi 17.3.2022 laajan asiantuntijajoukon pohtimaan reittejä ja toimenpiteitä kohti kestävää kaupunkikehitystä. Tavoitteena oli perusta energia-, rakennus- ja ICT-sektoreita yhdistävän ekosysteemin synnyttämiselle. Murrosareenassa laadittiin ekosysteemille visio ja tavoitteet. Samalla pohdittiin sekä tavoitteiden ajureita että esteitä.

Selaa loppuraporttia

KIEPPI-hankkeessa testattiin urbaania ruuantuotantoa Hiedanrannan Tyyppaamolla.

BREEAM Communities – Hiedanrannan kestävä suunnittelu

Hiedanrannan suunnittelun tueksi on käynnistetty kansainvälinen aluekehityshankkeiden kestävyyden arviointi- ja ohjausmenettely BREEAM Communities. Sen kriteeristö liittyy sosiaaliseen, ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen. Yleissuunnitelman valmistumisen yhteydessä on haettu ja saatu alustava sertifikaatti Hiedanrannan suunnittelulle ja varsinaista sertifikaattia on haetaan valmiille asemakaava-alueelle. Tampereen kaupungin puitesopimuskumppani Sitowise Oy on vetänyt Hiedanrannan BREEAM Communities –prosessia laajassa yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Lue lisää BREEAMista ja Hiedanrannasta.

Hiedanrannan Kehitys Oy
Saara Melama
Suunnittelujohtaja
050 543 2778
etunimi.sukunimi@hiedanranta.fi

Sitowise Oy
Eero Puurunen
Vanhempi ympäristöasiantuntija, Arkkitehti SAFA
040 188 2182
etunimi.sukunimi@sitowise.com

Kohti Luovaa Hiedanrantaa -hanke

Hankkeella edistetään tehdasalueelle sijoittuvan kulttuurin ja luovan talouden keskittymän suunnittelua. Monipuoliset kulttuuritilat parantavat taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuutta sekä luovien alojen toimijoiden työskentelymahdollisuuksia.

Kehittämistyön tuloksena rakentuu Hiedanrannan kulttuuritilakonsepti yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Samalla luodaan yleistettäviä yhteistyömalleja kulttuuritilojen kehittämiseen. Hanketta rahoittavat Pirkanmaan liitto AKKE-rahoituksella ja Tampereen kaupunki.

Anna Vesén
Projektipäällikkö, Tampereen kaupunki
040 571 8456
anna.vesen@tampere.fi 

CICAT2025 – Kiertotalouden katalyytit: innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin

CICAT2025 –hankkeen tarkoituksena on edistää siirtymistä lineaaritaloudesta kestävämpään kiertotalouteen. CICAT2025 tukee Suomen strategista kansallista tavoitetta olla vuoteen 2025 mennessä johtava kiertotalouden maa ja auttaa kiertotalouden toimijoita siirtymissä innovaatioista kohti tuottavaa liiketoimintaa. Tavoitetta edistetään tunnistamalla kiertotaloutta edistäviä ja vauhdittavia tekijöitä sekä etsimällä ratkaisuja yrityksille ja päättäjille kiertotalouteen siirtyessä. CICAT2025 kytkeytyy Hiedanrantaan mm. CircVol -hankkeen nollakuitututkimuksen kautta.

Tampereen yliopisto
Leena Aarikka-Stenroos
Hankekonsortion johtaja
050 301 5476
etunimi.sukunimi@tuni.fi

Business Tampere
Pirkko Eteläaho
040 630 4840
etunimi.sukunimi@businesstampere.com

ORSI-hanke

ORSI-hanke luotsaa hyvinvointivaltiota ympäristön kantokyvyn rajoihin. Etsimme reiluja ja rivakoita keinoja siihen, miten julkishallinto voi ohjata muutosta.

Tutkimme hallintoa ja budjetointia, arjen osallistumista, vastuullisia innovaatioita ja kulutusvalintojen ohjausta. Tuomme kansalaiset, päätöksentekijät ja yritykset yhteiseen pöytään. Perehdymme muun muassa Hiedanrannan kehittämiseen.

ORSI on Tampereen yliopiston, Suomen ympäristökeskus SYKEn, Aalto-yliopiston ja VTT:n yhteishanke, jota rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto. Hanke jatkuu vuoteen 2025 saakka.

Liisa Häikiö
Professori, hankkeen johtaja, Tampereen yliopisto
liisa.haikio@tuni.fi

Design for Disassembly (DfD) -hanke

Tampereen yliopiston tutkijat kehittävät Purettavaksi suunnittelu -konseptia, jossa betonitalojen runkoelementeistä suunnitellaan jo lähtökohtaisesti uudelleenkäytettäviä. Kiertotaloutta edistävällä ratkaisulla voidaan vähentää merkittävästi rakentamisen päästöjä ja luoda liiketoimintamahdollisuuksia.

DfD-hankkeessa ovat Peikko Group oy:n lisäksi mukana Parma oy, Sweco Finland oy, Helsingin kaupunki ja Tampereen kaupunki (Hiedanrannan kehitysohjelma). Yhteistyötä tehdään myös tanskalaisen Aarhusin arkkitehtikoulun kanssa. Hanke alkoi tammikuussa 2023 ja se kestää 2,5 vuotta.

Lue lisää Dfd-hankkeesta

KIERTO – Kiertotalouden toiminnalliset oppimisympäristöt

Kierto-hanke on ESR-rahoitteinen Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen koordinoima kumppanuushanke. Hankkeessa etsitään uutta työtä kiertotalouden ympäriltä kehittämällä työttömien työnhakijoiden osaamista työnantajien tarpeisiin. Hiedanrannassa hanke tarjoaa alueen yrityksille apua rekrytointiin, verkostoitumiseen ja toimintansa kehittämiseen.

Riina Hiipakka-Lahti
Projektipäällikkö
040 800 4954
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Kiinteistöalan koulutus todellisessa työympäristössä

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu on siirtänyt osan kiinteistönhoidon koulutuksestaan Hiedanrantaan yhteistyössä Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa. Hiedanrannasta muodostunut Tredun opiskelijoille monialainen työelämän oppimisympäristö.

Mika Uronen
Lehtori
040 711 5439
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päättyneet hankkeet

Hiedanranta MaaS

Hankkeen keskiössä ovat uudenlaisten liikkumispalveluiden kokeilut Hiedanrannan alueella ja näiden paketointi käyttäjille. Tavoitteena on helpottaa liikkumista Hiedanrannassa ja yhdistää alue paremmin ympäröiviin palveluihin. Käyttäjille halutaan tarjota toimivia matkaketjuja, jotta Hiedanrannan nykyiset toiminnot, kuten Lielahden kartano ja Kulttuuritila Kuivaamo, ovat paremmin saavutettavissa joukkoliikenteellä. Samaan aikaan alueelle sijoittuville yrityksille halutaan tarjota tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja päivittäiseen ihmisten ja tavaroiden liikuttamiseen. Hanke on saanut Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen Pirkanmaan liitolta.

Pekka Stenman
Liikenneinsinööri
040 163 7226
etunimi.sukunimi@tampere.fi

6AIKA Energiaviisaat kaupungit EKAT -hanke

Tavoitteena on nostaa kuusi suurinta kaupunkia energiatehokkaan kaupunkikehityksen kärkeen uudistamalla rakennusten ja alueiden energiajärjestelmiä digitalisaatiota ja esineiden internetiä hyödyntämällä.

Smart Tampere -kehitysohjelma / Tampereen kaupunki
Tuomas Vanhanen
Projektipäällikkö
044 486 3818
etunimi.sukunimi@tampere.fi

CircVol – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maa-massojen hyödyntäminen kaupungeissa

Käytännön tavoitteena on kehittää ratkaisuja 6Aika kaupunkien suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen ja infrarakentamisen seurauksena syntyvien massojen hyödyntämiseen. Tampereen ja Hiedanrannan näkökulmasta tarkoituksena on löytää ratkaisuja ja liiketoiminnallisia mahdollisuuksia Hiedanrannan nollakuidun käsittelyyn ja hyödyntämiseen.

Tampereen yliopisto
Jarmo Uusikartano
Projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@tuni.fi

Leena Aarikka-Stenroos
Tutkimusryhmän johtaja, Associate Prof.
etunimi.sukunimi@tuni.fi

Active Refugees in the Community

ARC-hanke tarjoaa yhteisöllistä käytännönläheistä toimintaa kaupunkiviljelyn ja kulttuuritapahtumien parissa Hiedanrannassa. Tamperelaisia ja maahanmuuttajia osallistava toiminta, muun muassa kaikille avoimet puutarhaneuvontatilaisuudet, mahdollistavat kulttuurien kohtaamisen, tiedon levittämisen sekä maahanmuuttajille paremman kielitaidon opettelun.

Pirkanmaan Martat ry
Heidi Ovaska
050 371 8913
etunimi.sukunimi@martat.fi

Circular Economy in Built Environment

Väitöskirjatyö, jossa selvitetään käytäntöjä menestyksekkääseen kiertotalouden innovaatioita edistävään kaupunkikehityshankkeeseen. Tavoitteena on selvittää, kuinka poikkialainen yhteistyö ja uusien teknologioiden omaksuminen muuttaa suunnittelun ja hallinnon käytäntöjä. Työn tavoitteena on tuottaa kokeellisen kaupunkikehittämisen konsepti, jonka kaupunkikehittämisen osapuolet ovat valmiita hyväksymään.

Tampereen yliopisto
Tuomo Joensuu
050 309 0413
etunimi.sukunimi@tuni.fi

CircHubs 6Aika Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset

Hankkeen tavoitteena on löytää kiertotaloudesta uutta liiketoimintaa ja liiketoimintamalleja sekä uusia kumppanuuksia ja uudenlaista yhteistyötä 6Aika-kaupunkien alueille. Lisäksi tavoitteena on tukea kiertotalouteen liittyvien innovaatioiden kaupallistamista.

Business Tampere
Pirkko Eteläaho
Projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@businesstampere.com

NutriCity – Käymäläpilotilla ravinteet talteen

Kun ruoka-kasveja viljellään, käytetään lannoitteita. Fosfori on uusiutumaton luonnonvara, ja typpilannoitteen valmistaminen ilmakehän typestä vaatii paljon energiaa. Ruokaketjun lopussa ravinteet päätyvät pääosin jätevesiin, ja siellä erityisesti virtsaan ja biojätteisiin. NutriCity-hankkeessa otetaan askel kohti ravinnekierron käytännön toteutusta kaupunkiympäristössä. Kesäkuun 2019 aikana Lielahden kartanolle valmistui neljä alipainekäymälää, virtsan erotteleva käymälä sekä vedetön urinaali. Pilottikäymälöiden virtsasta kerätään talteen typpi ja fosfori, ja tavoitteena on saada ravinteet uuteen käyttöön resurssitehokkaasti ja lähellä syntypaikkaa.

Maarit Särkilahti
040 538 6535
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Energiavarastot asuin- ja liikekortteleissa – pilottitutkimus

Polar Night Energy Oy tuottaa Hiedanrannassa energiavarastoihin liittyvän tutkimuksen ja pilotin. Pilottihankkeen päätavoitteena on luoda IDE ICE –ohjelmistoon perustuva tarkastelu energiavarastojen sekä rakennusten oman aurinkosähkön tuotannon vaikutuksesta rakennusten energiataseeseen. Mallinnus keskittyy aluksi Tehdaskartanonkatu 24:n vanhaan teollisuusrakennukseen, mutta tavoitteena on tuottaa työkalu myös muiden rakennusten mallinnukseen. Rakennuksiin rakennettavien lämpö- ja energiavarastojen tutkimus tuottaa keskeistä tietoa erilaisten päästöjä vähentävien energiaratkaisujen teknisistä ja taloudellisista vaikutuksista. Pilottihankkeen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää kaupunginosan kehittämisessä.

Hanke on ohi, mutta Polar Night Energyn työ Hiedanrannassa jatkuu!

Polar Night Energy Oy
Markku Ylönen
CTO
+358 45 7832 8399
etunimi.sukunimi@pne.fi

Dwellers in Agile Cities

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushanke. DAC -tutkimusprojektissa kaupunkilainen on keskeisin kaupunkikehittämisen ja muutoksen ajuri. Keskitymme kokeileviin ja ennakkoluulottomiin tapauksiin suomalaisissa kaupungeissa sekä kansainvälisesti kiinnostaviin esimerkkeihin.

Tampereen yliopisto
Mikko Kyrönviita
050 509 9026
etunimi.sukunimi@tuni.fi

HIERAKKA – Hiedanranta ravinnekierron ja toiminnallisen tiedottamisen kehitysalueena 2017-2018

Tavoitteena on saada lisää tietoa virtsan lannoitekäytön pitkäaikaisvaikutuksista, edistää virtsan lannoitekäyttöä ja –hyväksyntää sekä vaikuttaa asenneilmapiiriin. Hankkeen aikana järjestetään erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia kuluttajille, viranomaisille ja asiantuntijoille Hiedanrannassa sekä esitellään yleisölle hankkeen koepeltoja.

Käymäläseura Huussi ry
Susanna Pakula
045 875 3576
etunimi.sukunimi@huussi.net

KIVIREKI- kaupunkiviljelystä resurssitehokasta liiketoimintaa

Hankkeen ydintavoitteena oli luoda, kehittää ja testata kaupunkiviljelyn sovellusten mahdollistamia liiketoimintamahdollisuuksia, uusia innovaatioita ja osaamista jotka liittyvät suljetun ravinnekierron periaatetta toteuttavaan kaupunkiviljelyyn. Lähtöoletuksena oli se, että harrastetoiminnan lisäksi kaupunkiviljelystä on mahdollista kehittää laajamittaista ja taloudellisesti kannattavaa. Hanke toimi innovaatioalustana erilaisille kaupunkiviljelyn ratkaisuille.

Tampereen ammattikorkeakoulu
Eeva-Liisa Viskari
040 846 9452
etunimi.sukunimi@tamk.fi

KIEPPI

6Aika Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli (KIEPPI) -hankkeessa kehitetään Espoon Kerasta, Tampereen Hiedanrannasta ja Turun Tiedepuistosta kestäviä kaupunginosia, joihin syntyy uutta kierto- ja jakamistalouteen pohjautuvaa yritystoimintaa ja työpaikkoja. Hankkeen lopputuloksena tuotetaan hiilineutraalin kaupunginosan kumppanuusmalli, jossa kaupunkien kasvun tarvitsemat erilaiset materiaalivirrat kiertävät aluetaloudessa mahdollisimman suljetusti ja resurssiviisaasti. Hanke kokoaa yhteen kiertotalouden ratkaisuja, jotka tukevat kaupunginosien kehittymistä kestäviksi ja houkutteleviksi asukkaineen, työpaikkoineen ja palveluineen. Hankkeen toteutusaika on 8/2019-6/2021.

Karoliina Tuukkanen
Projektipäällikkö
041 730 1710
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Leväbiomassan kasvatus erilliskerätyssä virtsassa

Virtsa sisältää suuren osan yhdyskuntajäteveden ravinteista. Ravinteiden talteenottoa ja siihen liittyvää infrastruktuuria halutaan tehostaa. Hankkeessa sidotaan erilliskerätyn virtsan ravinteita leväbiomassaan ja tutkitaan tuotetun ravinnepitoisen leväbiomassan jatkokäytön mahdollisuuksia. Hankkeessa testataan levien kasvatusta erilliskerätyssä virtsassa Hiedanrannan leväkasvattamossa.

Tampereen yliopisto
Marika Kokko
050 447 8751
etunimi.sukunimi@tuni.fi

Nordic Super Block -selvitys Hiedanrannan näkökulmasta

Suomessa on pitkään suunniteltu ja rakennettu kaupunkia talo kerrallaan. Hiedanrannasta on tulossa tiivis ja keskustamainen kaupunginosa ratikkareitin varteen. Siksi se tarjoaa mahdollisuuden kehittää monimuotista kaupunkia. Nordic Super Blockissa on ajatuksena suunnitella yhteistiloja pihoja, toimintoja, liiketiloja, liikkumisen palveluita sekä energia-ja jätevesitekniikkaa korttelin tai korttelien tasolla. Näin saadaan elävämpää ja moniulotteisempaa kaupunkitilaa sekä laadukkaampia toimintoja ja tiloja pienemmillä kustannuksilla.

Markus Laine
044 503 6056
etunimi.sukunimi@tuni.fi

NutriCity – Hiedanranta urbaanin ravinnekierron suunnannäyttäjänä

NutriCity on Ympäristöministeriön rahoittama ravinnekiertohanke, jonka Tampereen kaupunki toteuttaa yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Projektin taustalla on kaupunkien ”lineaarinen materiaalivirtamalli”, jossa resursseja tuhlataan. Pyrkimyksenä olisi entistä kestävämpi kiertotalousmalli, jossa yhtenä osana on ravinteiden (fosfori ja typpi) kierrätys jätevirroista takaisin käyttöön. Hiedanrannan innovaatioalusta tarjoaa puitteet NutriCity -hankkeelle kokeiluille, ja vuoden 2019 aikana Hiedanrannan kartanolla kokeillaan alipainevessoja ja virtsan erottelevaa kuivakäymälää.

Maarit Särkilahti
040 538 6535
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Urban Nature Labs

UNALAB -hankkeessa kehitettiin hulevesien luontoperustaista hallintaa Hiedanrannassa ja Vuoreksessa. Tampere oli yksi EU-hankkeen kolmesta edelläkävijäkaupungista erityisesti Vuoreksen keskuspuiston kautta virtaavan hulevesijärjestelmän ansiosta. Tampereen kaupungin tavoitteena oli edelleen kehittää Vuoreksen hulevesijärjestelmää ja monitoroida järjestelmän toimivuutta, eli sitä miten hyvin viivyttävät ja suodattavat rakenteet sekä kosteikko puhdistavat alueen hulevesiä ennen kuin ne johdetaan alueen karuihin järviin. Vuoreksen kokemuksia siirretään Hiedanrantaan, jossa hulevesijärjestelmien ja viheralueiden suunnittelu on vasta aluillaan. hanke päättyi marraskuussa 2022.

Maarit Särkilahti
Projektipäällikkö

Opastamisen ekosysteemi

Opastamisen ekosysteemi -hanke on tuonut Hiedanrantaan kaksi kokeilua, joiden avulla parannetaan palvelu- ja kulttuuritarjonnan näkyvyyttä ja saavutettavuutta. Alueella vierailevia opastetaan muun muassa mobiiliopastuksen keinoin, joka havainnollistaa Hiedanrannan historiaa sekä nykyistä toimintaa.

Anni Joela
Projektipäällikkö
040 721 9867
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Sininen biotalous – Hiedanrannan järvisedimentin nollakuidun hyödyntäminen (”Zero Waste from Zero Fiber”)

Zero Waste from Zero Fiber -hankkeessa kehitetään nollakuidun hyödyntämistä Hiedanrannassa. Tavoitteena on saada Näsijärven pohjalla oleva nollakuitu hyötykäyttöön taloudellisesti ja kestävästi, ilman merkittäviä ympäristöhaittoja. Hankkeessa kehitetään uusi mikrobiologinen prosessi, jonka avulla nollakuidusta valmistetaan arvokemikaaleja, biokaasua ja orgaanisia lannoitteita. Nollakuidun hyödyntämisen kärkihanke saa rahoitusta Maa- ja metsätalousministeriön Sinisen biotalouden ohjelmasta. Tampereen kaupunki toteuttaa sitä yhdessä yritysten ja useiden yliopistojen kanssa.

SOGREEN

Viherseiniä ja -kattoja tutkiva yhteishanke TTY:n ja HY:n kanssa. Tavoitteena on tutkitun tiedon tuottaminen viherratkaisujen toiminnallisuudesta ja niihin liittyvistä kokemuksista ympäristön laadun suhteen.

Tampereen yliopisto
Harry Edelman
040 514 9993
etunimi.sukunimi@tuni.fi

Syötävä puisto

Tampereen kaupunki rakentaa kaikille avointa puistoa ja viljelyaluetta Hiedanrantaan Lielahden kartanopuistoon. Puisto tulee samalle paikalle, jossa Lielahden kartanon 1800-luvun lopun hyötypuutarha aikanaan sijaitsi. Syötäväksi puistoksi nimetty alue on suunniteltu yhteisölliseksi. Puistossa ihmiset voivat osallistua erilaisten syötävien kasvien viljelyyn ja hoitoon sekä kasvien hyödyntämiseen erillisten järjestettävien talkoiden muodossa. Puisto toteutetaan osin yhteistyössä ARC –hankkeen kanssa, joka on tuonut Hiedanrantaan osaksi Syötävää puistoa uudet kasvihuoneet eli Hiedanrannan Valokorun sekä monikulttuurisen viljely-yhteisön.

Anna Levonmaa
Erikoissuunnittelija
040 139 9288

Urbaani älykäs energia (USE)

USE-hanke tutkii ja kehittää digitaalisiin ratkaisuihin perustuvaa skaalautuvaa, energian käyttöä ja tuotantoa monipuolisesti yhdistelevää palvelumallia ja sitä tukevaa teknologiaa. Kokeellisena ytimenä on Tampereen Hiedanrantaan toteutettava paikallisen uusiutuvan energian kokeilu mittausjärjestelyineen. Kohde suunnitellaan ja toteutetaan tutkijaosapuolten, osallistuvien yritysten ja Tampereen kaupungin yhteistyönä. Hanke luo perustaa Hiedanrannan kaupunginosan kehittämiselle ja tekee energiaekosysteemiä alueella näkyväksi.

Tampereen yliopisto
Markku Norvasuo
050 512 4593
etunimi.sukunimi@tuni.fi

Uuma-hanke, ”kevarikokeilu”

Hiedanrantaan Tehdaskartanonkadulle on valmistunut jalankulku- ja pyöräilyväylä, jonka rakentamisessa on hyödynnetty paikallisia uusiomateriaaleja: yhdyskuntajätteenpolton pohjakuonaa sekä lentotuhkaa ja rakeistettua lentotuhkaa. Hiedanrannan jalankulku- ja pyöräilyväylä kuuluu vuonna 2017 käynnistettyyn uusiorakentamisen Uuma-kehittämishankkeeseen. Hiedanrannan jalankulku- ja pyöräilyväylän uusiomaarakenteiden ja -materiaalien ympäristökelpoisuutta ja teknisiä ominaisuuksia seurataan kolmen vuoden ajan, vuoteen 2020 asti.

Ramboll Finland Oy
Ilari Harju
Suunnittelija
040 838 3723

Sorvaamo – Säilyttävän korjaamisen ammatillinen tukipalvelu

Sorvaamo on ESR-rahoitteinen yhteistyöhanke, joka auttaa kohderyhmänä olevia työttömiä työllistymään säilyttävän korjausrakentamisen alalle. Hankkeessa korjataan muun muassa Hiedanrannassa sijaitseva Jukola-puutalo. Säilyttävän korjausrakentamisen tapa tarkoittaa, että rakennusta mietitään kokonaisuutena ja huomioidaan eri rakennusosien elinkaaret. Säilyttävä korjausrakentaminen pidentää rakennusten elinkaaria, säästää materiaaleja, pienentää korjausrakentamisen hiilijalanjälkeä ja parantaa niiden laatua.

Irma Rantonen
Projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Hiedanrannan digitiekartta

Projektissa on tavoitteena luoda Hiedanrannan horisontaalista kehittämistä palveleva digitiekartta, joka auttaa ottamaan huomioon tulevaisuuden älykkään kaupungin ratkaisut kaikissa suunnittelun vaiheissa. Digitaaliset ratkaisut ovat tärkeä osa kestävyyden tavoitteiden saavuttamista.

Elina Pulliainen
Projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@tampere.fi