2023

Hiedanrannan Kehitys Oy:n vuosikertomus 2023

Hiedanrannan suunnittelu ja rakentamisen valmistelu etenevät

Kohti käynnistysvaihetta – toimitusjohtajan katsaus

Vuoden 2023 aikana käytännössä pysähtynyt asuntomarkkina heijastui myös Hiedanrannan alueen kehittämiseen. Äkkijarrutuksen taustalla on rakennuskustannusten pitkään jatkuneen kasvun sekä korkotason nopean nousun yhteisvaikutus. Markkinatilanteen muutosten arviointi ja ennakointi oli koko vuoden ajan yksi Hiedanrannan Kehitys Oy:n keskeisiä tehtäviä. Markkinatilanteeseen myös reagoitiin vuoden aikana monin eri tavoin.

Haastavasta ja epäselvästä lyhyen aikavälin näkymästä huolimatta Hiedanrannan ensimmäisen asuinkorttelialueen toinen tontinluovutuskilpailu vietiin syksyllä läpi onnistuneesti. Tämä Pohjoiskortteleiden alueen asemakaavaehdotus asetettiin nähtäville elokuussa ja asemakaava eteni hyväksymiskäsittelyyn marraskuussa. Asemakaava tulee vahvistuessaan olemaan yhtiön tähänastisen toiminnan tärkein merkkipaalu. Asemakaava mahdollistaa Hiedanrannan kaupunginosan varsinaisen rakentamisvaiheen käynnistämisen.

Jatkoimme Pohjoiskortteleiden alueella esirakentamista sekä katulinjojen pohjien ja kunnallistekniikan rakentamista. Tämä näkyi konkreettisesti alueen kävijöille esirakentamisesta johtuvina Tehdaskartanonkadun väliaikaisina työmaajärjestelyinä. Esirakentamisen tavoitteena on mahdollistaa asuinrakentamisen käynnistäminen mahdollisimman nopeasti asemakaavan vahvistuttua.

Tehtaan eteläpuolella Hiedanrannan tulevan koulun, päiväkodin, urheilupuiston sekä Keskuspuiston keskiosan asemakaava tuli vireille ja eteni valmisteluvaiheeseen. Koko alueen eteläreunassa Paasikiventien liikennejärjestelyjen ensimmäisen vaiheen asemakaava valmistui ja uusien katulinjojen sekä kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyi syksyllä. Näiden järjestelyiden myötä Paasikiventien ja Enqvistinkadun risteys tulee siirtymään Hiedanrannan keskustan kohdalle. Uusi Enqvistinkadun risteys avaa Hiedanrannan ajoneuvoliikenteelle eteläpuolelta. Risteys syöttää liikennettä Hiedanrannan väliaikaiseen liityntäpysäköintiin ja seutuliikenteen vaihtoterminaaliin heti raitiotieliikennöinnin alkaessa vuoden 2025 alussa.

Edistimme vuoden aikana laaja-alaisesti Tehdaskartanonkadun länsipäähän ja Tehtaan eteläpuolelle sijoittuvien seuraavien asemakaavojen maankäytön tarkasteluja ja esivalmistelua tavoitteenamme saada näiden alueiden kaavamuutokset käyntiin mahdollisimman pian. Jatkoimme myös selvitystyötä Tehtaan tulevan käytön reunaehdoista ja edellytyksistä. Syksyllä käynnistimme liiketoimintasuunnittelun Tehtaan kehitystyön läpiviemiseksi ja tätä työtä jatketaan vuonna 2024. Vuoden aikana teimme myös yhteistyötä Tampereen kaupungin Kohti luovaa Hiedanrantaa -hankkeen kanssa Hiedanrannan tehtaaseen suunnitellun kulttuuritilakonseptin kehittämiseksi. Hiedanrannan kulttuuritilakonsepti on toteutuessaan merkittävä osa Tehtaan tulevaisuutta. Vanhojen tehdasrakennusten jo pitkään jatkuneen rapautumisen pysäyttämiseksi tehdasrakennuksiin toteutettiin vuoden 2023 aikana useita hätäkorjaussuunnitelman mukaisesti kohdennettuja kunnossapitourakoita. Myös Tehtaan alueen turvallisuuden parantamista jatkettiin useiden toimenpiteiden avulla.

Kehitysyhtiön arjessa tapahtui iso muutos, kun yhtiö muutti toimitilansa Keskustorin reunalta, Frenckellistä, Hiedanrantaan Jukola-rakennukseen. Fyysinen muutto kehitettävän alueen keskelle ja Hiedanrannan arjen kokeminen helpottavat tulevaisuuden suunnittelua konkreettisesti. Myös henkilöstössämme tapahtui suuria muutoksia, kun rekrytoimme seitsemän uutta työntekijää vuoden 2023 aikana.

Mikko Leinonen
toimitusjohtaja
Hiedanrannan Kehitys Oy

Vuosikatsaus

Yhtiön vuosi 2023 pähkinänkuoressa

Tammikuu

Breeam Communities -sertifikaatin suunnitelmakatselmus (Design Review)

Yhtiön toimiston muuton valmistelu alkaa

Helmikuu

Tehtaan hätäkorjausten suunnitelma valmistuu

Jyväskylän Kangas vierailee Hiedanrannassa

Paja-rakennuksen kunnossapitourakka valmistuu

Maaliskuu

Hiedanrannan Pysäköinti Oy ja Hiedanrannan Palvelut Oy perustetaan

Hiedanranta mukana MIPIM:ssä

Kuivaamon lämmöneristys- ja muutostyöt valmistuvat

Huhtikuu

Pohjoiskortteleiden toinen tontinluovutuskilpailu käynnistyy

Jukolan uudet toimitilat otetaan käyttöön

Yhtiökokous hyväksyy vuoden 2022 tilinpäätöksen sekä valitsee yhtiön hallituksen

Tehtaan kattoviemäreiden korjaustyöt alkavat

Hiedanrannan koulun ja päiväkodin asemakaavan osallistumis- ja arvioitusuunnitelma on nähtävillä

Toukokuu

Tehtaan piipun peruskorjaus valmistuu

Rakennuslehti julkaisee laajan artikkelin Hiedanrannan kehittämisestä: ”Tampereelle nousee uusi mallialue – Hiedanrannassa leikataan rohkeasti rakentamisen päästöjä”

Asemakaava 8862 etenee hyväksymiskäsittelyyn ja Paasikiventien liikennejärjestelyjen ensimmäinen vaihe alueella alkaa

Väylävirasto vierailee Hiedanrannassa kuulemassa Hiedanrannan infrahankkeista ja toteutuksesta

Kesäkuu

Hiedanrannan Kehitys Oy ja Tampereen kaupungin kaupunkikulttuuriyksikkö vierailevat Tehtaan benchmark-kohteissa Saksassa, Belgiassa ja Hollannissa

Pohjoiskortteleiden kunnallistekniikan ja katupohjien rakennusurakka alkaa

Tampereen kaupungin järjestämä puistoruokailu alkaa

Yhtiön henkilöstöpäivää vietetään Mäntässä

Pajan Katutaso-kauppa aukeaa

Vedenpuhdistuslaitoksen sääsuojaus alkaa

Heinäkuu

Väliaikainen jalankulku- ja pyöräilyväylä avataan Tehtaan eteläpuolelle

Tehtaan alueen ympäristöä siivotaan kesän aikana

Pohjoiskortteleiden korttelialueen esirakentamistyöt jatkuvat läpi kesän

Elokuu

Hiedanrannan Puutarhajuhlia vietetään seitsemättä kertaa

Turun ja Tampereen kaupunginhallitukset vierailevat Hiedanrannassa

Yhtiön väki juhlii muuttoa Hiedanrantaan tutustuen Tehtaaseen sekä osallistuen katutaidetyöpajaan

Yhdyskuntalautakunta asettaa Pohjoiskortteleiden asemakaavaehdotuksen 8793 nähtäville

 

Syyskuu

Tehtaan ikkunoiden ja aukkojen peittäminen alkaa

Lignotechin konttorin katon hätäkorjausurakka alkaa

Vedenpuhdistuslaitoksen vesikaton purku-urakka alkaa

Toisen tontinluovutuskilpailun konseptiehdotusten sisäänjätön määräaika

Hallitus päivittää yhtiön strategian vuosille 2024-2026

Lokakuu

Tampereen pormestaristo vierailee Hiedanrannassa

Tehtaan kehitysstrategian laatiminen ja tulevaisuuden käytön suunnittelu alkavat

Muovitehtaan tilamuutokset käynnistyvät

Marraskuu

Hiedanranta mukana omalla osastolla Kiinteistöalan vuosiseminaarissa

Pohjoiskortteleiden asemakaava 8793 sekä katu- ja puistosuunnitelmat hyväksytään yhdyskuntalautakunnassa. Kaavaa esitetään edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle

Pohjoiskortteleiden asemakaavan 8793 toteutussopimus hyväksytään asunto- ja kiinteistölautakunnassa

Hiedanranta esillä Väyläviraston uusiomaarakentamisen vuosiseminaarissa esitelmäaiheella: ”Hiedanrannan Pohjoiskortteleiden vähähiiliset ratkaisut infrarakentamisessa”

Joulukuu

Toisen tontinluovutuskilpailun voittajat julkistetaan

Hiedanraitin jalankulku- ja pyöräilyväylä avataan uudelleen

Hiedanrannan Joulu -tapahtuma tarjoaa musiikkia, kulttuuria ja tapahtumia kaikenikäisille

Suunnittelukonttorin peruskorjaus alkaa ja hankekehitys toimitilojen käytölle käynnistyy

Yhtiön avainluvut vuonna 2023

0,5M€

liikevaihto

4,6M€

tilikauden tappio

35,6M€

taseen loppusumma

Yhtiö

Hiedanrannan Kehitys Oy:n hallitus

Mika Pekkinen, hallituksen puheenjohtaja
Juuso Jankama, hallituksen jäsen
Janne Kytö, hallituksen jäsen
Kirsi Rossi, hallituksen jäsen
Michaela Palmberg, hallituksen jäsen, 1.1.-25.4.2023
Pekka Pohjoismäki, hallituksen jäsen, 25.4.2023-
Tuukka Salkoaho, hallituksen jäsen

Kuva: Hiedanrannan Kehitys Oy:n hallituksessa ovat (vasemmalta oikealle) Juuso Jankama, Tuukka Salkoaho, Kirsi Rossi, Mika Pekkinen, Pekka Pohjoismäki ja Janne Kytö.

Henkilöstö

Kehitysyhtiön arki muuttui

Työn tekemisen arki muuttui merkittävästi vuoden 2023 alussa. Yhtiössä aloitti samanaikaisesti neljä uutta työntekijää ja muuttoa valmisteltiin Frenckellistä Hiedanrantaan Jukola-rakennukseen. Yhtiön ensimmäiset harjoittelijat aloittivat toukokuussa ja syksyllä henkilöstöä vahvistettiin hallinnon assistentilla. Henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2023 aikana 10 henkilöstä 16 henkilöön.

Muuton myötä siirryimme erillisistä työhuoneista avokonttorimaisiin tiimihuoneisiin. Pääsimme samalla työskentelemään Hiedanrantaan liiketoiminnan ytimeen ja kahden toimipisteen väliset haasteet poistuivat. Yhtiön toimitilat ovat nyt siellä missä pitääkin.

Sanna ja Eeva istuvat palaverissa tietokoneiden kanssa

Uusi toimisto Jukolassa

Yhtiö muutti huhtikuussa Hiedanrannassa sijaitsevaan Jukola-rakennukseen. Jukolalla on pitkä historia, sillä se on rakennettu 1800-luvun lopulla ja on toiminut niin kartanon palvelusväen käytössä kuin tehtaan konttorina, asuinrakennuksena ja toimistona. 1970-luvulla rakennuksessa työskenteli kuusi miesinsinööriä ja yksi nainen. Kun vielä seitsemäs mies tuli joukkoon, konttoritalo nimettiin Jukolaksi Aleksis Kiven Seitsemän veljestä -romaanin mukaan. Lempinimi on säilynyt siitä lähtien. Kiinteistön omistaa Tampereen kaupunki.

Ensimmäiset työsuhdepyörät käyttöön

Toimitilojen siirtyessä Tampereen keskustasta Hiedanrantaan, ensimmäiset työntekijät ottivat yhtiön tarjoaman työsuhdepyöräedun käyttöön. Työsuhdepyörä on työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu polkupyörä, jolla voi ajaa työmatkojen lisäksi myös vapaa-ajalla ilman rajoituksia. Toimitilojen uusi sijainti kannusti muutoinkin henkilöstöä pyöräilemään töihin – sähköllä tai ilman. Toimiston eteen asennettiin alkukesästä uusi pyöräteline ja kesän lopulla yhtiö hankki konttisuihkun työmatkansa pyörällä kulkevien iloksi.

Kesäretki suuntautui Mänttään

Yhtiön henkilöstö teki kesäretken Mänttään. Retkellä tutustuttiin muun muassa Serlachius-museoihin, Mäntänvuoren viinitupaan, paperi- ja sellutehtaan historiaan sekä heittäydyttiin draamakierroksella tehtaan 1950-luvun arkeen. Kesäretken reitti kuljettiin Mäntän upeissa maisemissa jopoilla ajellen. Päivän päätti saunominen rantamaisemissa sijaitsevassa Taidesaunassa, joka yhdistää suomalaisen saunakulttuurin osaksi taidetta, luontoa ja arkkitehtuuria. Serlachius-museoiden Taidesauna palkittiin Vuoden matkailuinnovaationa Finnish Travel Galassa vuonna 2022.

Maaomaisuuden kehittäminen vuonna 2023

0,9M€

maaomaisuuden kehittämisen investoinnit

1,1M€

yleisten alueiden suunnittelu ja rakentaminen

6kpl

vireillä olevat asemakaavat

Maaomaisuuden kehittäminen

Hiedanrannan alueen asemakaavat etenevät

Tampereen kaupunki asetti asemakaavan nro 8793 ehdotusaineiston nähtäville elokuussa 2023. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi kaavan 7.11.2023 kokouksessaan ja esitti asemakaavaa edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi 23.11.2023 kyseisen asemakaavan toteutussopimuksen.

Tampereen kaupunki käynnisti Hiedanrannan tulevan koulun ja päiväkodin asemakaavan nro 8895. Asemakaava-alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä keväällä 2023. Vuonna 2022 vireille tullut asemakaava nro 8862 sai lainvoiman, jonka myötä käynnistyivät Paasikiventien I -vaiheen liikennejärjestelyjen muutokset, joiden toteuttamisesta Hiedanrannan Kehitys Oy ja Tampereen kaupunki solmivat erillisen sopimuksen. Tilikauden aikana tuli vireille myös Paasikiventien II-vaiheen asemakaava nro 8896. Yhtiön omistamilla kiinteistöillä vireillä ovat asemakaavat nro 8893 ja 8894 sekä kaavoitusohjelmassa ohjelmoituina asemakaavat 8898 sekä 8897.

Toinen tontinluovutuskilpailu konseptikilpailuna

Hiedanrannan Kehitys Oy vei läpi vuoden aikana kilpailutuksen kahden asuinkorttelin tonttien luovutuksesta. Konseptikilpailun tavoitteena oli kannustaa rakennuttajia esittämään kestävän ja hyvän asumisen keinoja ennalta asetettuihin teemoihin liittyen.

Konseptikilpailun voittajiksi valittiin joulukuussa 2023 neljä kohtuuhintaisen asuntotuotannon toimijaa. Toisesta korttelista varattiin tontit Setlementtiasunnot Oy:n ja A-Kruunu Oy:n yhteiselle konseptiehdotukselle Triangeli. Lisäksi toisesta kilpailussa olleesta korttelista varattiin tontit TA-Asumisoikeus Oy:n konseptiehdotukselle Gemini sekä Avain Yhtiöt Oy:n konseptiehdotukselle Hiilenpesä.

Kahteen kilpailussa mukana olleelle vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon osoitetulle tontille ei myönnetty tonttivarauksia. Hiedanrannan Kehitys Oy hakee näille tonteille alueen tavoitteiden mukaiset rakennushankkeet myöhemmin. Vuonna 2022 kilpailutettujen kumppaneiden kanssa jatkettiin yhteistyötä kahden muun asuinkorttelin osalta.

Kuva: Arkkitehtitoimisto NOAN

Havainnekuva sisäpihalta

Tonttinäytöt nosturilla

Toisen tontinluovutuskilpailun yhteydessä järjestettiin kaksi tonttinäyttöä, joiden yhteydessä oli mahdollisuus nousta henkilönostimeen ja nähdä maisemat tulevien asuntojen asuinkerrosten korkeudelta. Kuvassa yhtiön tekninen isännöitsijä Mikko Ketola ja talous- ja hallintojohtaja Riikka Hannelius, jotka kävivät tonttinäytön yhteydessä tutustumassa maisemiin.

Tehdaskartanonkadun muutostyöt alkoivat

Uusien asuinkortteleiden myötä Tehdaskartanonkadun katulinjaus muuttuu. Tulevan katulinjauksen mukaiset muutostyöt käynnistyivät kesällä 2023. Urakka sisältää uusien katupohjien sekä kunnallistekniikan rakentamisen. Urakan käynnistymisen myötä avattiin uusi kevyen liikenteen yhteys Tehtaan eteläpuolelle. Katu-urakka aiheutti merkittäviä liikennejärjestelyjä erityisesti syksyn 2023 aikana. Urakka valmistuu kesällä 2024.

Kaupungin isot infrahankkeet etenivät

Näsisaaren ensimmäisen vaiheen valmistumisen jälkeen Tampereen kaupunki jatkoi Näsisaareen johtavien siltojen sekä raitiotien rakentamista. Raitiotien rakentaminen eteni Hiedanrannan alueella ja vuoden 2023 lopulla raitiotien vierustan jalankulun ja pyöräilyn väylät sekä Tehtaan pysäkki olivat lähes valmiit. Paasikiventien ensimmäisen vaiheen liikennejärjestelyjen toteutus alkoi Hiedanrannan ja Lielahden alueilla.

Tehtaan avainluvut vuonna 2023

0,5M€

peruskorjausinvestoinnit 2023

1,4M€

ylläpidon kustannukset 2023

27kpl

vuokralaisia 2023 lopussa

Tehdas

Tehtaasta tulevaisuudessa kulttuuritilojen ja luovien alojen keskittymä

Hiedanrannan Tehdas otti vuoden aikana ensimmäisiä suunnitteluaskeleitaan kohti uutta käyttötarkoitustaan. Tampereen kaupungin kulttuurin palveluverkkosuunnitelma 2035 sekä Hiedanrannan kulttuuritilojen konsepti hyväksyttiin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 19.12.2023. Hiedanrannan Kehitys Oy selvitti tehtaan toteutusmahdollisuuksia yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa kaupungin kulttuuripalvelujen tarpeisiin vuoden 2023 aikana. Uusi käyttötarkoitus edellyttää merkittäviä peruskorjausinvestointeja, joiden hallinnollisten mallien sekä rahoituksen suunnittelu on käynnistynyt.

Hiedanrannan kulttuuritilojen konseptin toteutuminen tukee alueen vetovoimaisuutta ainutlaatuisena asuinympäristönä. Kulttuuritiloista tulee myös tärkeä ankkuri koko Tehtaan kehittämiselle. Niiden ympärille kasvaa tapahtumien, luovien alojen ja vapaa-ajan tiloja. Tehdas on Hiedanrannan kaupunginosan tuleva sydän, joka tarjoaa elämyksiä ja tukee alueen yhteisöllisyyttä sekä luovien alojen liiketoimintaa.

Lapsi katsoo esitystä Tehdasaukiolla

Tehtaalla toteutettiin piipun peruskorjaus sekä hätäkorjaustöitä

Tehtaan piipun peruskorjaus valmistui toukokuussa. Peruskorjauksen yhteydessä piippua purettiin ja muurattiin uudelleen noin 13 metrin verran. Lisäksi piipun alemmasta osasta vaihdettiin satoja haljenneita tai rapautuneita tiiliä ja lähes kaikki muuraussaumat uusittiin. Keltainen piippu on harvinainen. Sopivan värisiä piipputiiliä ei ollut saatavilla, joten urakoitsija valmisti ne itse ja kehitti samalla piipunkorjaustekniikkaa muilta osin. Peruskorjauksen myötä piippu vastaa alkuperäistä korkeuttaan, eli noin 60 metriä, ja toimii näin Hiedanrannan historiallisena maamerkkinä myös tulevaisuudessa.

Vedenpuhdistuslaitoksen vanhan osan vesikaton korjaus aloitettiin purkutöillä. Rakennus sääsuojattiin lisävaurioiden estämiseksi. Vuoden aikana toteutettiin Tehtaan eri rakennusten hätäkorjauksia, joiden tavoitteena on rakennusten lisävaurioiden estäminen ja turvallisuuden lisääminen.

Kulttuuritilojen konsepti pohjana Tehtaan kehittämiselle

Tampereen kaupungin Kohti luovaa Hiedanrantaa -hanke laati Hiedanrannan kulttuuritilakonseptin, joka on samalla osa kaupungin koko kulttuurin palveluverkkoa. Konseptisuunnitelman mukaan Tehtaaseen sijoittuisi tulevaisuudessa muun muassa musiikkioppilaitokset, työväenopisto, kirjasto, galleria ja esittävän taiteen tiloja, käsityötiloja sekä Tehtaan uudisrakennuksiin AV-alojen tiloja. Kaupungin kulttuuritilat rakentavat pohjan koko Tehtaan kehittämiselle. Kaupungin tukemien kulttuuritoimintojen rooli on tärkeä Tehtaan kehittämisen aikataululle sekä täyden potentiaalin saavuttamiselle.

Turvallisuutta kehitetty monin keinoin

Hiedanrannan ulko-alueiden ja rakennusten turvallisuutta on vuoden aikana parannettu monin keinoin. Tehdasrakennuksissa ja niiden alueella liikkuminen on vaarallista, joten luvattoman pääsyn tehokkaammaksi estämiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi tehtiin töitä myös vuonna 2023. Tehdasrakennuksen loputkin aukotukset ummistettiin syksyllä. Samalla ulkoseinistä poistettiin erilaisia tikasrakennelmia ja sähkökaapelireittejä, joita pitkin oli mahdollista kiipeillä rakennusten katoille. Alueen valaistusta on edelleen parannettu ja kameravalvontaa sekä vartiointia lisätty. Tehtaan sisä- ja ulkopuolisia alueita on siivottu vanhasta tehtaan ja väliaikaisen käytön jätteistä tapaturmariskien sekä palokuorman vähentämiseksi.

Pajan myymälä oli avoinna kesällä

Hiedanrannan Pajan kädentaitaja- ja taiteilijayhteisö ponnisti kesäksi Katutaso-kaupan Pajan alakertaan Hiedanrannan Kehitys Oy:n tuella. Yhtiö antoi tilan käyttöön kesäkaudeksi, kustansi myymälänhoidon sekä toteutti markkinointia yhdessä pajalaisten kanssa.

Katutaso-kaupassa oli myynnissä yhdeksän kädentaitajan tuotteita. Pajalaisten vastuulla oli huolehtia tuotevalikoimasta ja myymälän pystytyksestä. Myymälä oli avoinna keskiviikosta lauantaihin kesä-elokuun ajan ja siellä vieraili noin 2000 asiakasta. Suosittu kauppa saa jatkoa kesällä 2024.

Hiedanrannan tapahtumat 2023

5000

kävijää Puutarhajuhlissa

2000

asiakasta Pajan kesäkaupassa

900

osallistujaa Hiedanrannan joulu -tapahtumissa

Tapahtumia ja elämyksiä

Tekemistä työmaiden keskellä

Hiedanrannassa järjestettiin kesä-heinäkuussa Tampereen kaupungin puistoruokailu, jossa oli lapsille ohjattua toimintaa ruokailun lisäksi. Ohjelmasta vastasivat eri toimijat ja puistoruokailussa oli mukana useita vapaaehtoisia. Yhtiö hankki puistoruokailua varten värikyniä ja leikkivälineitä sekä osallistui tapahtuman markkinointiin.

Lielahden kartanon Galleria Muuntotilassa oli kesän aikana useita näyttelyitä. Syötävässä puistossa järjestettiin kaikille avoimia yhteisöllisiä viljelytapahtumia, joissa kylvettiin, hoidettiin ja korjattiin satoa. Blokki-ravintola vahvisti alueen ravintolatoimintaa jo kolmatta kesää. Heinä- ja elokuussa alueella järjestettiin myös opastettuja kävelykierroksia, joissa tutustuttiin alueen historiaan, nykytilaan ja tulevaisuuteen.

Konttiravintolan terassi, jossa istuu ihmisiä

Kuvausryhmät alueella

Hiedanranta kuvauspaikkana kiinnostaa yhä enemmän, sillä alue tarjoaa monipuolisia puitteita erikokoisille tuotannoille. Rikosdraama Koskisen kuvaukset jatkuivat Tehtaalla ja Jukola-rakennuksen yläkerrassa. Rikossarja seuraa Tampereen poliisin väkivaltaisten rikosten yksikköä ja perustuu Seppo Jokisen luomaan Koskinen-kirjasarjaan.

Hiedanranta kiinnosti myös kansainvälistä suurtuotantoa. Tampereen seudulla kuvattiin syksyllä 2023 Hollywood-trilleri Svaltaa, jonka yhtenä kuvauspaikkana toimi Möljän laituri. Hiedanrannan alueella järjestettiin myös useita yritysten mainoskuvauksia.

tv-sarjan kuvaukset Jukola-rakennuksessa

Puutarhajuhlia vietettiin seitsemättä kertaa

Hiedanrannan Puutarhajuhlat 18. elokuuta keräsi päivän aikana yli 5000 kävijää. Aurinkoinen päivä tarjosi musiikkia, sirkusta, työpajoja ja ohjelmaa koko perheelle. Kehitysyhtiö esitteli alueen suunnitelmia ja kehittymistä omalla teltallaan Jukolan edustalla. Mukana oli myös Tampereen kaupungin asemakaavayksikkö. Tehtaalla järjestettiin Kurkistuksia Tehtaaseen -opastettuja kierroksia, jotka yllättivät suosiollaan.

Tapahtuman tuotannosta vastasi Tampereen kaupungin kaupunkikulttuuriyksikkö. Hiedanrannan Kehitys Oy tuki tapahtumaa tarjoamalla tiloja, tapahtumainfraa ja ohjelmanumeroita.

Hiedanrannan joulu 

Hiedanrannan joulu -kokonaisuus on kaupunkikulttuuriyksikön, kehitysyhtiön ja alueen toimijoiden yhteisponnistus. Joulukuun toisena lauantaina järjestettiin Lasten joulurieha kartanopuiston miljöössä ja seuraavalla viikolla vietettiin Suloista sunnuntaita taiteen, musiikin ja käsitöiden parissa. Yhtiö järjesti kaksi Kurkistuksia Tehtaaseen -kierrosta, joissa käytiin tutustumassa alueen kehittymiseen Keittämö-rakennuksen katolta käsin. Lielahden kartanolla järjestettiin joulukuun aikana kolme SelloPirkanmaan aulakonserttia, joulumyyjäiset sekä Tampereen valokuvausseuran Paluu Hiedanrantaan -näyttely, jonka kuvaukset toteutettiin Hiedanrannan Tehtaalla.

Spraymaalaustyöpaja

Tehdaskartanonkadulla näkyvällä paikalla sijaitseva tehdasalueen entinen porttirakennus otettiin katutaiteen käyttöön. Yhteistyössä paikallisen katutaideyhdistys Sirkusrakkauspumpum ry:n kanssa järjestettiin kesäkuussa 10-16-vuotiaille avoin ja maksuton spraymaalaustyöpaja, jonka teemana oli vesi, tuli ja ilma.

Osallistavassa työpajassa lapset ja nuoret pääsivät kokeilemaan spraymaalausta ammattilaisten opastamana. Työpajassa valmistuivat pohjalle vedet, aallot, liekit ja ilma, jonka päälle Sirkusrakkauspumpumin katutaidetaiteilijat viimeistelivät teoksiin upeat hahmot.

Kestäviä tavoitelukuja

35%

vähimmäisvähennys asuinrakennusten rakennusvaiheen hiilipäästöissä

40%

hiilipäästövähennys kadunrakentamisen materiaalipäästöissä, kun käytetään uusiomaarakennusmateriaaleja

20%

asuinrakennusten elinkaaren aikaiset hiilipäästövähennykset verrattuna Tampereen uusien kerrostalojen nykytasoon

Kestävyys

Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen aluekehittämisessä

Biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden vaaliminen on tunnistettu yhdeksi tärkeimmistä ajankohtaisista tehtävistä ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen ohella. Hiedanrannan luonnon monimuotoisuuden tilaa on selvitetty aikaisemmin jo yleissuunnitelman laadinnan yhteydessä, ja työ aiheen parissa on jatkunut edelleen tarkemman suunnittelun yhteydessä.

Kuluneen vuoden aikana testattiin luonnon monimuotoisuuden seurantaan tarkoitettua pisteytystyökalua, jonka avulla voidaan arvioida suunnitteluratkaisujen vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen alueen kehittyessä. Lähtötilanteena pisteytystyökalulla tehdyssä tarkastelussa käytettiin vuoden 2018 tilannetta ennen rakennustöiden aloitusta, ja vertailukohtana Hiedanrannan yleissuunnitelman mukaista ratkaisua päivitettynä jo tarkentuneilla suunnitelmilla. Työtä luonnon monimuotoisuuden kehittämiseksi Hiedanrannan alueella jatketaan edelleen tulevaisuudessa.

Hiilineutraali Tampere 2030 sekä YK:n agenda 2030

Vuoden 2023 aikana yhtiö asetti Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan välitavoitteet vuodelle 2025. Tavoitteena on, että Hiedanrannan ensimmäinen asemakaava-alue Pohjoiskorttelit saa Breeam Communitiessertifikaatin, todennäköisesti ensimmäisenä Suomessa. Lisäksi Hiedanrannan asuinrakennusten rakentamisesta aiheutuvia rakentamisvaiheen päästöjä vähennetään vähintään 35 % tavanomaiseen asuinrakentamisen hiilipäästöihin nähden. Hiedanrannan katujen rakennekerrosten materiaalipäästöjä pienennetään uusiomateriaaleja käyttämällä 40 % verrattuna kokonaan luonnonmateriaaleista toteutettuihin rakenteisiin.

YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden osalta yhtiön toiminnan kannalta keskeiset tavoitteet käytiin vuoden aikana läpi. Yhtiön toimintaan olennaisesti liittyviksi tunnistettiin kahdeksan eri tavoitetta. Näiden osalta toimenpiteitä, tavoitteita ja mittareita tarkennetaan edelleen vuonna 2024.

Uusiomateriaalien käyttökokeilu katurakentamisessa

Hiedanrannan Kehitys Oy teetti vuoden 2023 aikana selvityksen, jossa vertailtiin betonimurskeen ja jätteenpolton karkean pohjakuonan käytöstä syntyviä hiilidioksidipäästöjä perinteisiin kadun rakennekerrosmateriaaleihin. Selvityksen perusteella edellä mainittujen uusiomateriaalien käytöllä voidaan vähentää Pohjoiskortteleiden katujen rakentamisessa syntyviä hiilidioksidipäästöjä parhaimmillaan noin 65 %, kun betonimurskeena käytetään Hiedanrannassa syntynyttä jakavaan kerrokseen soveltuvaa betonimursketta.

Hiedanrannassa toteutetaan vuonna 2023 alkaneessa Pohjoiskortteleiden katu-urakassa ensimmäistä kertaa Tampereella katurakennetta uusiomateriaaleilla, jossa vesihuoltokaivanto sijaitsee katurakenteen alla. Käytäntöjen ja saavutettavien hyötyjen selvitystyötä jatketaan edelleen.

Toteutusvaatimusten tavoitteena hiilipäästöjen vähentäminen

Tehdaskartanonkadun katupohjien ja kunnallistekniikan urakassa asetettiin hiilipäästöjen vähentämiseksi vaatimuksia uusiutuvien polttoaineiden käytöstä. Työmaalla käytettävissä koneissa ja kuljetuskalustossa tulee käyttää vety- tai biopolttoainetta sekä dieselkäyttöisissä koneissa uusiutuvaa dieselpolttoainetta.

Kalustolle asetettiin myös vaatimuksena, että kaivinkoneiden on täytettävä vähintään Stage V -luokitus ja kuljetuskaluston EURO VI –luokitus. Vaatimusten perusteella voidaan laskea hiilipäästövaikutukset verrattuna tavanomaiseen työmaahan.

Tontinluovutuskilpailussa huomioitiin erityisasuminen

Hiedanrannan vuoden 2023 tontinluovutuskilpailun kilpailukohteista yksi oli osoitettu erityisasumishankkeelle, johon haettiin rakennuttajaa toteuttamaan kehitysvammaisten ryhmäkoti- ja satelliittiasuntoja. Voittajaksi valitussa Setlementtiasunnot Oy:n konseptiehdotuksessa oli huomioitu hyvin Pirkanmaan hyvinvointialueen asettamia tavoitteita, kuten vuorovaikutus naapuruston kanssa sekä käytännönläheinen ja eläytyvä suunnitteluote. Kehitysvammaisten ryhmäkodin yhteiset tilat muodostavat monikäyttöisen ja avaran kokonaisuuden rakennuksen maantasokerroksessa, jota terassi- ja pihatilat täydentävät. Korttelipihaan kytkeytyvä ratkaisu tukee kokemusta yhteisöön kuulumisesta ja luo hyvät edellytykset vuorovaikutukselle korttelin muiden asukkaiden kanssa.