2021

Hiedanrannan Kehitys Oy:n vuosikertomus 2021

Tärkeiden päätösten ja
valmistautumisen vuosi

Toimitusjohtajan sananen

Vuosi 2021 aloitettiin uudella yhtiö- ja toimintamallilla ja heti tammikuussa allekirjoitimme Tampereen kaupungin kanssa kaavoitussopimuksen ensimmäisestä Hiedanrannan asemakaavamuutoksesta. Pidimme tammikuussa myös yhtiön ensimmäisen oman infotilaisuuden rakennus- ja kiinteistömarkkinan toimijoille, aiheena yhtiön toiminta ja kaupunginosan toteutuksen etenemistavoitteet.

Asemakaavoituksen käynnistyminen oli yhtiölle erittäin merkittävä edistysaskel. Kaavatyön rinnalle aloitimme oman valmistautumisemme tulevien ensimmäisten asemakaavoitettujen tonttien myymiseksi ja Hiedanrannan uuden kaupunginosan rakentumisen käynnistämiseksi. Erityisesti hiilinegatiivisuustavoitteiden edistämiseksi aloitimme maaliskuussa koko vuoden kestäneen laajamittaisen selvitystyön. Mukana olivat asiantuntijakonsulttien lisäksi seitsemän kumppaneiksi ilmoittautunutta rakennusliikettä. Yhteisen työn tuloksena Hiedanrannassa on valmius heti ensimmäisistä rakennettavista taloista lähtien pudottaa rakentamisesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä erittäin merkittävästi.

Hiilitavoitteiden lisäksi vuonna 2021 valmistelimme myös muiden tavoitteistojen toimeenpanoa. Muun muassa julkisen taiteen, yhteisöllisyyden, kierto- ja jakamistalouden ja alueen kaupallisten, yhteis- ja digitaalisten palveluiden toteuttamiseksi on valmisteltu suunnitelmat ja keinot heti alusta alkaen. Lisäksi valmistelimme kaupunkirakenteeseen merkittävästi vaikuttavan pysäköinnin toteuttamista ja pohjustimme alueen lämpöenergian toteutusratkaisua yhdessä asiantuntijakonsulttien ja energiamarkkinan toimijoiden kanssa. Tapasimme myös hyvin laajasti rakennuttajia syksyllä aloitettujen kahdenvälisten kahvihetkien merkeissä ja saimme vaihdettua odotuksia ja näkemyksiä Hiedanrannasta sekä markkinan suhtautumisesta tavoitteisiimme. Vuoden 2021 valmistelutyön pohjalta yhtiö on valmis käynnistämään ensimmäisten kerrostalotonttien kilpailutuksen hyvin pian ensimmäisen asemakaavan valmisteluaineiston nähtäville asettamisen jälkeen 2022 puolivälissä.

Hiedanrannassa arkea leimasi edelleen Covid-19. Vaikka pandemian kanssa eläminen onkin jo rutiinia, rajoitti se koko vuoden kaikkea toimintaa Hiedanrannassakin. Vaikka tapahtumien ja yhteisöllisen toiminnan palaaminen normaaliksi ei vielä onnistunutkaan, aloitimme tehtaan ensimmäisen peruskorjaushankkeen käynnistämällä piipun peruskorjauksen. Työt valmistuvat kesällä 2022. Lisäksi kunnostimme 2021 aikana Muovitehtaaseen uudet tilat skeittaus- ja tapahtumakäyttöön. Koko tehtaan kattava kunnon ja korjaustarpeen selvitystyö aloitettiin keväällä ja näiltä osin kaikkien rakennusten ja tilojen perustiedot saadaan viimein käyttöön kesään 2022 mennessä.

Koko Hiedanrannan kannalta vuoden tärkein viesti saatiin juuri ennen joulua Korkeimman hallinto-oikeuden hylätessä Näsisaaren vesistöntäyttöluvasta tehdyn valituksen. Näsisaaren lisäksi päätöksen myötä varmistui lopullisesti, että raitiotien toinen vaihe voidaan rakentaa Hiedanrannan läpi alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Yhtiön valmiutta Hiedanrannan rakentamisen aloittamiseen vahvistettiin loppuvuodesta infran rakennuttajapäällikön sekä hankinta-asiantuntijan rekrytoinneilla. Yhteistyöhön Tampereen kaupungin kanssa on myös vuoden aikana löytynyt toimivat työskentelytavat. Erityinen kiitos vuodesta 2021 kuuluu yhtiön henkilöstölle. Jokainen on joutunut omassa roolissaan venymään koko erittäin työntäyteisen vuoden ja onnistunut haastavien tehtävien toteutuksessa.

Lyhyesti sanottuna vuosi 2021 sujui suunnitelman mukaisesti ja tehdyn työn pohjalta on erinomaiset edellytykset jatkaa.

Mikko Leinonen
Toimitusjohtaja
Hiedanrannan Kehitys Oy

Toimitusjohtaja Mikko Leinonen

Vuosikatsaus

Yhtiön 2021 pähkinänkuoressa

Tammikuu

Yhtiön ensimmäinen markkinainfo, aiheena toimintamallit, aikataulut ja tontinluovutukset

Lasse Alkula aloittaa kiinteistöpäällikkönä, Eeva Hakala projekti-insinöörinä ja Hilja Lappalainen hallintokoordinaattorina

Yhtiön toiminta liiketilojen vuokraajana ja kiinteistöjen omistajana alkaa

Helmikuu

Tehdasalueen ja lähiympäristön asuinalueen asemakaavan aineistot sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

Koskinen-sarjan kuvaukset Hiedanrannassa alkavat useassa lokaatiossa

Maaliskuu

Pysäköintiratkaisuja etsitään palvelumuotoilun avulla

Yhtiön strategian laadinta

Huhtikuu

Hiedanrannan taideohjelman laatiminen alkaa

Hallitus hyväksyy yhtiön strategian

Hiedanrannan energian, kestävyyden ja jätekeräyksen toimintamallien selvitykset

Toukokuu

RECO-hanke käynnistää energia-alan haastekilpailun, yhtiö mukana

Polar Night Energy pääsee Youtubeen Now You Know –kanavan videolle, katsojia yli 200 000

Yhteisöllinen viljely alkaa Syötävässä puistossa, yhtiön tuella

Tehtaan rakennusten teknisen kunnon selvittäminen käynnistyy

Skaten SM-kisat Hiedanrannassa, YLE televisioi

Kesäkuu

Yhtiön kesän kick-off Sappeella

Kaavamuutos 8862 käynnistettiin, Hiedanrannan I vaiheen liikennejärjestelyt Paasikiventien varressa

Hiedanrannan UG juhannus, YLE TV Tampere uutisoi

Muovitehtaan remontti alkaa

Heinäkuu

Tehtaan piipun kunnostus käynnistyy

Hankinta-asiantuntijan rekrytointi alkaa

Yhtiö tarjoaa opastettuja kierroksia koko kesän, toteuttajana Tampereen matkaoppaat ry

Hiedanrannan Kehitys Oy lomailee

Elokuu

Hiedanrannan puutarhajuhlat, verkkotapahtumana koronatilanteen takia

Alustava BREEAM C –sertifikaatti myönnettiin Hiedanrannalle

Hiedanrannan digi- ja hiilitiekarttatyö käynnistyy

Rakentajien aamukahvit kartanolla alkavat

Keskuspuiston suunnittelu käynnistyi, yhtiöllä merkittävä rooli etenkin pohjoisosan puistoyleissuunnitelmassa

Pajan Katutaso-myymälä avataan

Syyskuu

Nollakuidun koenosto alkaa, media paikalla

Tämänkin kaiken EU mahdollistaa -roadshow Hiedanrannassa

Tehtaan arvojen inventoinnin päivitys valmistui

Muovitehtaan urakan käynnistyminen

Lokakuu

Hiedanrannan Kehitys Oy Green Council Finlandin jäseneksi

Tehdas Tampereen arkkitehtuuri- ja designviikko TAD weekin vierailukohteena

Hiedanrannan Taideohjelma valmistui ja valaistuksen yleissuunnitelma käynnistettiin

Marraskuu

Hiedanrannan Kehitys Oy Kiinteistöalan vuosiseminaarissa

Reijo väliharju edustaa Hiedanrantaa Glasgow’n COP26 -virtuaalitapahtumassa

Sari Tamminen aloittaa hankinta-asiantuntijana

Joulukuu

Hiedanrannan mielikuva- ja tunnettuustutkimus valmistuu

Heinäkuun 2022 Uusi Tampere –festivaali Hiedanrannassa julkistetaan

Hiedanrannan kaupunkikuvallisen käsikirjan laadinta yleisten alueiden ilmettä ja suunnittelua koskien käynnistettiin

Korkein oikeus hylkää maaliskuussa 2021 haetun valitusluvan Hiedanrannan vesistötäytöstä

Laura Jussila aloittaa rakennuttajapäällikkönä

Yhtiö

 
Verkostomme laajenivat edelleen vuonna 2021. Lokakuussa liityimme Green Building Council Finlandin kestävästi rakennetun ympäristön verkostoon. Yritysjäsenyyksiimme kuuluvat entuudestaan kiinteistönomistajien, kiinteistösijoittajien, toimitilajohdon ja rakennuttajien järjestö Rakli ry ja Tampereen Kauppakamari.

Hiedanrannan Kehitys Oy:n hallitus

Puheenjohtaja Mika Pekkinen, toimitusjohtaja, Tammervoima Oy
Janne Kytö, konsernilakimies, Tampereen kaupunki
Antti Marttila, toimitusjohtaja, Finnpark Oy
Emmi Mäntylä, Senior Manager, Financial Control, UPM Oyj
Tuukka Salkoaho, kehittämispäällikkö, Pirkanmaan hyvinvointialue (virkavapaalla Tampereen kaupungilta 31.12.2022 asti)
Pekka Sirviö, toimitusjohtaja, Tampereen Raitiotie Oy

Yhtiön henkilöstö ja yhteystiedot

Hiedanrannan Kehitys Oy:n hallitus kartanolla helmikuussa 2022

Henkilöstö

Uusia tekijöitä kasvaviin tarpeisiin

Vuonna 2021 yhtiön henkilökunta kasvoi viidellä – eli melkein kaksinkertaistui. Uutta resurssia ja osaamista toivat tammikuussa kiinteistöpäällikkö Lasse Alkula, projekti-insinööri Eeva Hakala ja hallintokoordinaattori Hilja Lappalainen. Marraskuussa joukkoon liittyi vielä hankinta-asiantuntija Sari Tamminen ja joulukuussa rakennuttajapäällikkö Laura Jussila. Tampereen kaupungin kulttuurikoordinaattorina toiminut Meiju Mertanen työskenteli samalla tittelillä palveluksessamme huhtikuusta syyskuuhun, päätehtävänään taideohjelman koordinointi.

Kuten useimmissa työyhteisöissä, yhteiset kokoontumiset paikan päällä olivat koronarajoitusten takia valitettavasti vähissä. Kesäkuun kick offissa pääsimme kuitenkin vetäytymään Sappeelle ja aikaa jäi hieman myös vapaamuotoisille aktiviteeteille. Kuvassa etualalla hankekehitysjohtaja Sami Ahokas ja kiinteistöpäällikkö Lasse Alkula hiovat heittotekniikkaansa frisbeegolf-radalla.

Hiedanrannan Kehitys Oy:n porukkaa strategiapäivillä Sappeessa

Edustimme KIINKO 2021 -seminaarissa Tampere-talolla

Osastomme ja sen värikäs henkilökunta sai ansaittua mielenkiintoa Kiinteistöalan vuosiseminaarissa marraskuussa. Kärkiteemana oli tulevan kesän tonttikilpailu. Kuvassa toimitusjohtaja Mikko Leinonen, hallintojohtaja Riikka Hannelius ja kiinteistöpäällikkö Lasse Alkula.

Kaupunginosaa tehtiin kotoa, toimistoilta ja itse alueella

Korona-aikana merkittävä osa henkilökunnan työstä on tehty etänä. Frenckellin toimitilat ovat olleet myös käytössä, samoin työhuone Lielahden kartanon kakkoskerroksessa ja työmaatoimisto entisen ravintolan tiloissa, vesitornin kupeessa. Kaupunginosaa ei kuitenkaan tehdä vain läppäriltä. Tässä Projekti-insinööri Eeva Hakala ja kehitysjohtaja Reijo Väliharju työmaakierroksella louhekasalla helmikuussa 2021.

Varusteet kuntoon ja firman nimi esiin!

Koska työhön kuuluu etenkin tulevina vuosina toimimista erilaisilla työmailla, hankimme työntekijöille asianmukaiset varusteet. Tässä hallintokoordinaattori Hilja Lappalainen esittelee uutta työmaatakkia toukokuussa 2021. Sittemmin hankittiin housut, kypärät ja turvakengätkin!

Suunnittelu

Kaupunginosan tekeminen on yhteispeliä

Hiedanranta etenee yleissuunnitelmasta kohti ensimmäisiä koteja Pohjoiskortteleissa. Myös tehtaan uusien käyttötarkoitusten, jätehuollon, pysäköinnin, energiaratkaisujen ja jätehuollon parissa on istuttu suunnittelupöydän ääressä, yhdessä monen asiantuntijan kanssa. Asemakaavoituksessa yhtiö on tehnyt koko vuoden tiivistä yhteistyötä Tampereen kaupungin kaupunkiympäiristön palvelualueen kanssa erityisesti vireillä olevaan asemakaavaan Hiedanranta I liittyen.

Samoin kaupungin palveluverkon kanssa laajemmin koko yleissuunnitelma-alueeseen liittyen on tehty yhteistyötä. Myös Tampereen raitiotien kanssa on toimittu Hiedanrannan alueen suunnitelmien yhteensovittamisessa.

Elokuussa Hiedanrannalle myönnettiin alustava BREEAM C -sertifikaatti. Kyseessä on maailmanlaajuisesti tunnustettu ja Euroopan johtava aluehankkeiden kestävyyden arviointimenetelmä, joka ohjaa suunnittelua. Työ sertifikaatin toisen ja kolmannen vaiheen kanssa jatkuu.

Havainnekuva Hiedanrannan Pohjoiskortteleista

Tyyppitaloharjoituksessa haettiin parempaa rakentamista

Maaliskuussa alkoi ”tyyppitaloharjoitukseksi” nimetty prosessi, jonka tavoitteena oli selvittää mahdollisimman vaikuttava tekninen ratkaisuyhdistelmä rakentamisen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Ratkaisun tuli olla myös kustannustehokas ja toteutuskelpoiseksi varmistettu. Työ loi pohjaa Hiedanrannan tontinluovutuskriteerien muodostamiselle.

Mukana oli Hiedanrannan Kehitys Oy:n lisäksi seitsemän vapaaehtoista rakennusliikettä sekä konsulttiyhtiöt Ramboll ja Vesitaito. Yhteisen työn tulokset ovat lupaavia: rakentamisen päästöjä voidaan leikata merkittävästi. Tarkempaa tietoa luvassa tonttikilpailun käynnistyessä.

TAD Weekillä sukellettiin tehtaan uumeniin

Hiedanrannan Kehitys Oy isännöi Tampereen arkkitehtuuri- ja designviikolla kävelykierroksen historiallisen tehtaan miljöössä. Vieraat ja Aamulehden reportteri pääsivät tutustumaan yleisöltä tavallisesti suljettuihin osiin. Kuva: Petri Huhtinen / AL Lukaise syntynyt reportaasi Aamulehden sivuilta!

Taideohjelma katsoo kauas alueen ilmeeseen ja arkeen

Hiedanrannan taideohjelmaa lähdettiin laatimaan ajoissa, ensimmäisen asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheessa. Nykytaidetta tullaan tuomaan julkiseen tilaan samalla kunnianhinolla kuin aluetta suunnitellaan. Taide jatkaa kaupunkisuunnittelua ja sen tuominen alueelle sovitetaan rakentumisen edistymiseen.

Suomalaiset haluavat tutkitusti taidetta arkiympäristöönsä. Hiedanrantaan syntyy monipuolinen teoskokonaisuus, johon kuuluu muun muassa kävijälle helposti näkyviä ”portteja” ja symboleita, mutta myös paikallisille rakkaita ”löydettäviä” teoksia. Taideohjelman laati Public Art Agency Finland, Hiedanrannan Kehitys Oy:n puolelta työtä koordinoi Meiju Mertanen.

Yhteisö

Koronavuonnakin tehtiin yhdessä

Martat järjesti Syötävässä puistossa yhteisöllistä viljelytoimintaa kehitysyhtiön tuella ja yhteistyössä Sopimusvuori ry:n ja Tampereen kaupungin kanssa. Kasvimaalla pidettiin satokauden aikana 25 tilaisuutta, kylvöstä sadonkorjuuseen. Keskimäärin osallistujia oli yhdeksän – mikä oli myös alussa koronarajoitusten asettama maksimi, kun Marttojen puutarha-asiantuntija lasketaan mukaan.

Villi Vyöhyke ry perusti Syötävän puiston viereen, Hiedanrannan Kehitys Oy:n maiden puolelle rikastamisniityn. Sen tarkoitus on vaalia alueelle ominaista harvinaista luonnonkasvillisuutta. Pilotti oli aloitettu vuoden 2019 alussa kartoittamalla Hiedanrannan vanhalle tehdasalueelle tyypillisiä kasveja ja keräämällä niiden siemeniä.

Hiedanrannassa on vuodesta 2020 toiminut Tredun ammatillisen koulutuksen Oppimiskylä. Mallissa saadaan oppia oikeiden työtehtävien avulla ja osallistujia on myös työllistynyt alueen yrityksiin. Yhteistyöorganisaatioihin lukeutuu Hiedanrannan Kehitys Oy, joka on tarjonnut myös verkkosivun Oppimiskylälle.

Sauna lämpeni vapaaehtoisten voimin ja yhtiön tuella

Säännöllinen löylyttely Hiedanrannan yhteisöllisellä saunalla käynnistyi toukokuussa. ”Saunatonttuina” toimi KorentoArt ry:n väkeä, viereisen Pajan käsityöläisiä ja muita alueen vapaaehtoisia. Sauna lämpeni myös tapahtumien yhteydessä, kuten juhannuksena ja Asunnottomien yönä. Hiedanrannan Kehitys Oy kunnosti saunan alkuvuodesta, on tukenut kalustehankinnoissa ja hoitanut polttopuut. Kuva: Elias Markkula.

Spontaanit juhannusfestarit toivat säpinää koronakevään jälkeen

Kahdessa viikossa polkaistu Tampere UG juhannus juhlittiin Hiedanrannassa aurinkoisessa säässä, koronarajoitusten hellitettyä. Paikalla oli monipuolinen kattaus musiikkia, performanssia, kahvilaa ja ruokaa – ja YLE:n uutiset tv-kameroineen. Vetovastuussa oli Tampere Underground. NYT -yhteisö, tukemassa ja mahdollistamassa Kaupunkikulttuuriyksikkö ja Hiedanrannan Kehitys Oy.

Skate SM 2021 kisattiin ja taltioitiin Hiedanrannassa

Skeittauksen suomenmestaruudet ratkottiin Kenneli DIY:llä 14. ja 15. toukokuuta Suomen rullalautailuliiton ja Kaarikoirat ry:n toimiessa isäntinä. Koronan takia yleisöä ei ollut paikalla, mutta YLE televisioi kisat näyttävästi. Hiedanrannan Kehitys Oy oli yksi tapahtuman sponsoreista. Kuva: Laura Happo / Tampereen kaupunki

Pajan käsityöläiset, taiteilijat ja muut toimijat esittäytyivät videolla

Hankkeet

Askelia kohti kestävää kaupunkia

Hiedanrannan kestävyystavoitteiden saavuttaminen edellyttää uusia innovaatiotoita ja uutta liikentoimintaa. Hiedanrannan Kehitys Oy käynnisti vuonna 2021 neuvottelut Tampereen kaupungin ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy kanssa kestävän ja älykkään kaupungistumisen kehitysalustan muodostamisesta. Tavoitteena on mahdollistaa Hiedanrantaa isompi alusta innovaatioiden ja uuden liiketoiminnan kehittämiselle. Neuvottelut näyttävätkin johtavan kehitysalustasta sopimiseen ja toiminnan käynnistämiseen vuoden 2022 aikana.

Hiedanrannan Kehitys Oy:n merkittävin kehityshanke on ollut talonrakentamisen hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ratkaisujen tarkastelu yhdessä seitsemän mukaan halunneen rakennusliikkeen kanssa. Tulokset tulevat näkymään tontinluovutuksen hiilipäästöjä vähentavissä ehdoissa.

Kuvassa Suomen suurimmalle valkoiselle aurinkopaneelipinnalle heijastettu teos Musta aukko. Kuva: Teemu Raassina

Hiedanranta sai puheenvuoron arvokkaassa seurassa

Marraskuussa saimme kutsun Yhdistyneiden Kansakuntien Glasgow’n ilmastokouksen 2021 oheisseminaariin esittelemään alueen kokeiluja ja ratkaisua sekä rakentamaan kaupunkikehityshankkeiden välistä yhteistyötä.

Kehitysalustalla haetaan kestävien ratkaisujen tekijöitä

Hiedanranta on yksi Resilient Smart City Solutions Ecosystem (RECO) -projektin kohdealueista. Tavoitteena on tuottaa yritysten ja tutkimuslaitosten yhteisiä ison mittakaavan hankkeita. Projekti on osa Työ- ja elinkeinoministeriön ja Tampereen kaupungin välistä ekosysteemisopimusta ja hankkeen rahoittaa Pirkanmaan liitto. Hiedanrannan Kehitys Oy osallistui tiivisti projektin työskentelyyn.

Yhteishankkeessa kierto- ja jakamistalouden kokeiluja

Syyskuussa päättyneen KIEPPI-hankkeen tarkoituksena oli kehittää Tampereen Hiedanrannasta, Espoon Kerasta ja Turun Tiedepuistosta kestäviä kaupunginosia, joissa kierto- ja jakamistalous ovat tärkeässä roolissa. Yritysyhteistyöstä ja pilotointia toteutettiin muun muassa Hiedanrannan Kehitys Oy:n hallinnoimassa Tyyppaamon koetilassa. Myös alueen nykyistä kasvillisuutta otettiin talteen ns. siemenpankkiin, jotta sitä voisi kierrättää osaksi uuden tulevan kaupunginosan kasvillisuutta. Kehitysjohtajamme Reijo Väliharju pääsi samalla hankkeen lopuksi videolle esittelemään aluetta ja sen tavoitteita. Katso myös video Tyyppaamon kokeiluista.

Viestintä

Isoja päätöksiä, isoja otsikoita

Vaikka korona sekä vesistötäytön ja raitiotien päätökset vaikuttivat jarruttavan tekemistä, Hiedanranta pysyi otsikoissa. Kansallista huomiota herättivät etenkin Näsisaaren rakentaminen ja Ratikan kakkosvaiheen eteneminen Pyynikintorilta Lentävänniemeen.

Sähköisten kanavien merkitys kasvaa edelleen. Hiedanrannan Instagram ja LinkedIn saavat jatkuvasti uusia seuraajia ja Hiedanrannan Facebook-sivu on edelleen varsin tavoittava media kasvavalla 5,4 tuhannen seuraajajoukollaan. Vertailun vuoksi: Vuoreksella on 1,9 tuhatta ja Kalasatamalla 3,4 tuhatta seuraajaa. Uutiskirjeellä on edelleen paikkansa ja tuhatkunta vastaanottajaa. Rakentajille on 2021 perustettu omansa, tilaajina on satakunta rakentamisen ja suunnittelun ammattilaista.

Hiedanrannan medialeikkeitä vuodelta 2021

Kaikki viestintä ei näy ulos

Vähemmän näkyvää, mutta sitäkin tärkeämpää on sidosryhmien tiedonvaihto monenlaisissa yhteistyöryhmissä. Näitä ovat Hiedanrannan Suunnittelu- ja toteutus-ryhmä (SUTO), Tampereen päätoimiset viestijät, Ratikan viestintäryhmä, Hiedanrannan toimijoiden kuukausipalaverit sekä Kulttuuri- ja yhteisötoiminnan viikkopalaveri Tampereen kaupungin kaupunkikulttuuriyksikön kanssa. Itse varsinaiseen kaupunkisuunnitteluun osallistuvilla on vielä omat fooruminsa ja luonnollisesti yhtiön hallitus pidetään päätöksentekoa varten ajan tasalla suunnitelmista ja niiden etenemisestä. Sisäisesti yhtiön väki tapaa virtuaaliaamukahveilla ja eri projektiryhmissä. Alueen vuokralaiset ja muut toimijat tavoitetaan sähköpostin lisäksi WhatsApp-ryhmässä, jota käytetään erityisesti nopeaan viestinnän tarpeeseen.

Tällä kaikella pyritään varmistamaan, että suunnittelu etenee ja alueen kävijät, toimijat sekä lähiseudun asukkaat ja yritykset saavat tiedon heidän arkeensa vaikuttavista asioista ajoissa. Mieluiten vieläpä niin, että kaupunginosa näyttää edelleen odotuksen arvoiselta.

Teimme Pajaa tutuksi digimarkkinoinnilla

Hiedanrannan Pajalla työskentelee kirjava joukko käsityöläisiä ja taiteilijoita. Joulun alla kokeilimme Pajan tunnettuuden nostoa kumppanimme Creative Cruen kanssa. Kanavista hyödynsimme ennen kaikkea Facebookia, Instagramia ja Googlen hakusanamainontaa. Viestin tukena oli komea video tekijöistä. Näyttökertoja kampanjalle saatiin 722 tuhatta ja Pajan sivuilla kävi kampanjan aikana 3792 surffaajaa. Kasvanut mielenkiinto huomattiin myös paikan päällä kävijöiden ja tilausten muodossa. Kuva: Elias Markkula

Hiedanranta tunnetaan jo aika hyvin ja oikeista asioista

Teetimme kuluttajapaneelitutkimuksen Hiedanrantaan liitetyistä mielikuvista ja suhtautumisesta alueella asumiseen. Tuhannesta vastanneesta yli puolet tiesi hyvin tai jonkin verran alueesta. Ehdottomasti tai mahdollisesti Hiedanrantaan voisi muuttaa noin puolet. Mielikuvissa korostuivat erityisesti hyvät julkisen liikenteen yhteydet sekä luonnon ja järven läheisyys. Lue tuloksista artikkelista tarkemmin.

Hiedanranta nähdään jo tulevana arvoalueena

A-Insinöörit selvitti 166 kaupunginosan tulevaa arvonkehitystä. Marraskuussa julkaistut tulokset uutisoitiin laajasti ja Hiedanranta löytyi lupaavien alueiden kärjestä.

Viestinnän avainlukuja

31510käyntiä

hiedanranta.fi -sivuilla

5.4tuhatta

seuraajaa Facebookissa

2.76miljoonaa

Hiedanrannan medianäkyvyyden laskennallinen mainosarvo (MeltWater)

Kuvauksellinen Hiedanranta

1800-luvun lopun ilmeen mukaan restauroitu puisto, kartano ja karun kauniit tehtaan maisemat tuovat alueelle sekä harrastekuvaajia että tuotantoyhtiöiden produktioita. Instagramissa Hiedanranta on merkitty aihetunnisteeksi jo lähes kahteentoistatuhanteen kuvaan. Aika hyvin alueelle, jossa ei ole vielä asukkaita! Olemme pyrkineet auttamaan kuvaajia ammattilaisuuteen katsomatta järjestämällä turvallista pääsyä, sähköä ja tarvittaessa muuta apua.

Komisario Koskisen tutkimukset veivät tuttuihin maisemiin

Hiedanranta on tarjonnut monipuolisesti kuvauspaikkoja Ruutu+ -palvelun hittisarjalle. Koskisen ensimmäistä ja toista kautta on kuvattu tehtaalla, Möljässä, Jukolassa ja kartanolla. Sarjan esitysoikeudet on myyty Pohjois-Amerikkaan, Kanadaan, Australiaan ja Latviaan. Kuva: Eveliina Laitanen

Tehtaan maisemat saivat miljoonayleisön

Battle Beast -yhtyeen musiikkivideo Where Angels Fear To Fly käyttää tehdasmiljöötä tapahtumiensa taustana. Markus Niemisen ohjaama video sai pian julkaisunsa jälkeen miljoona katselukertaa YouTubessa.

Hääkuvia, lemmikkikuvia, potretteja, mainoskuvia…

…lapsikuvia, fitness-kuvia, glamour-kuvia, taidekuvia… Hiedanranta sopii moneen. Tämä kuvaussessio hyödynsi Pajan tyhjillään olevan tilan luonnonvaloa. Myös kartanolla toimiva Tampereen Valokuvausseura kuvaa paljon alueella.

 

Yhtiön talouden avainluvut

0.2M€

liikevaihto

2.8M€

tilikauden tappio

32.4M€

taseen loppusumma