Ensimmäisten korttelien rakentajat valittu – tonttikilpailun voittajat sitoutuvat vaativiin kriteereihin

Hiedanrannan Kehitys Oy on valinnut kesän ja syksyn aikana järjestetyllä kilpailulla kumppanit rakentamaan Hiedanrannan kaupunginosan ensimmäisiä asuinrakennuksia. Ensimmäinen kilpailu käytiin vanhan sellutehtaan pohjoispuolisesta alueesta, jonka kaksi ensimmäistä korttelia varataan voittaneille kumppaneille. Alueen asemakaavoitus on parhaillaan käynnissä.

Kilpailussa kehitysyhtiö asetti rakentamiselle erittäin laajan ja vaativan kriteeristön, joihin nyt valitut kumppanit ovat sitoutuneet. Vaatimustasoa kuvaa esimerkiksi se, että jo Hiedanrannan ensimmäisten talojen rakentamisen aiheuttama hiilijalanjälki on yli 40% pienempi kuin tämän päivän asuntotuotannossa.

Yhden kilpailukorttelin tonteille hankkeitaan suunnittelemaan ja asemakaavan vahvistuttua rakennuttamaan pääsevät Tampereen Vuokratalosäätiö sr ja Pohjola Rakennus Oy Suomi. Toiseen kortteliin kehitysyhtiön kumppaneiksi valittiin Rakennusliike Lapti Oy ja Arkta Rakennus Oy. Hiedanrannan Kehitys Oy tarjosi rakennuttajille myös mahdollisuuden tonttien vuokraamiseen niiden ostamisen sijasta. Ensimmäisten korttelialueiden vuokratonttien omistajaksi valikoitui OP Tonttirahasto Ky.

Lisätietoja:

Mikko Leinonen
toimitusjohtaja
Hiedanrannan Kehitys Oy
+358 50 520 0395
mikko.leinonen@hiedanranta.fi

Pami Pihlström
Kiinteistöjohtaja
OP Kiinteistösijoitus Oy
+358 50 328 6748

Antti Palo-oja
Toimitusjohtaja
Arkta Rakennus Oy
+358 40 865 0114

Erkki Ikonen
Hankejohtaja
Pohjola Rakennus Oy Suomi
+358 50 539 7068

Tuomo Turkkinen
Aluejohtaja
Rakennusliike Lapti Oy
+358 40 717 7576

Jaana Ojares
Kiinteistöjohtaja
Tampereen Vuokratalosäätiö sr
+358 40 507 6767