Hiedanrannan ensimmäinen tonttitarjouskilpailu järjestettiin 2022

Hiedanrannan Kehitys Oy valitsi vuoden 2022 kesän ja syksyn aikana järjestetyllä kilpailulla kumppanit rakentamaan Hiedanrannan kaupunginosan ensimmäisiä asuinrakennuksia. Ensimmäinen kilpailu käytiin vanhan sellutehtaan pohjoispuolisesta alueesta, jonka kaksi ensimmäistä korttelia varataan voittaneille kumppaneille.

Tonttitarjouskilpailussa kehitysyhtiö asetti rakentamiselle erittäin laajan ja vaativan kriteeristön, joihin nyt valitut kumppanit ovat sitoutuneet. Vaatimustasoa kuvaa esimerkiksi se, että jo Hiedanrannan ensimmäisten talojen rakentamisen aiheuttama hiilijalanjälki on yli 40% pienempi kuin tämän päivän asuntotuotannossa.

Yhden kilpailukorttelin tonteille hankkeitaan suunnittelemaan ja asemakaavan vahvistuttua rakennuttamaan pääsevät Tampereen Vuokratalosäätiö sr ja Pohjola Rakennus Oy Suomi. Toiseen kortteliin kehitysyhtiön kumppaneiksi valittiin Rakennusliike Lapti Oy ja Arkta Rakennus Oy. Hiedanrannan Kehitys Oy tarjosi rakennuttajille myös mahdollisuuden tonttien vuokraamiseen niiden ostamisen sijasta. Ensimmäisten korttelialueiden vuokratonttien omistajaksi valikoitui OP Tonttirahasto Ky.

Tiedote ensimmäisen tonttitarjouskilpailun ratkaisuista 21.12.2022

Tutustu ensimmäisen tonttitarjouskilpailun (2022) aineistoihin