Nykyinen ja tuleva Hiedanranta

Länsi-Tampereen tuleva keskus rakentuu historialliseen miljööseen Näsijärven äärelle. Ratikka kulkee neljän kilometrin matkan Hämeenkadulta Hiedanrantaan jo alkuvuodesta 2025. Keskustamainen kaupunginosa tulee koostumaan kolmesta osa-alueesta: keskustasta, Järvikaupungista ja uudesta Lielahdesta. Rakentamisen on suunniteltu alkavan 2024 ja ensimmäisten asukkaiden muuttavan koteihin 2025. Hiedanrannasta löytyy jo nyt omaehtoista toimintaa ja kulttuuria, jotka pyritään säilyttämään myös tulevaisuuden kaupunginosassa.

21 000

asukkaalle suunniteltu

12

minuuttia Ratikalla keskustasta

246

hehtaarin alue

Yleissuunnitelma on suunnittelun lähtökohta

Hiedanrannan uuden kaupunginosan maankäytön yleissuunnitelma hyväksyttiin Tampereen kaupunginhallituksessa 8.6.2020. Tavoitteena on monimuotoinen kaupunkirakenne, jossa yhdistyvät asuminen, työ, vapaa-aika ja palvelut.

Yleissuunnitelmassa esitetään alueen rakenne, liikenneverkko sekä vesistöjen, puistojen ja virkistysalueiden periaatteet sekä suunnitelman vaikutusten arviointi.

Hiedanrannan yleissuunnitelma

Hiedanranta hakee BREEAM C -sertifikaattia

Tulevaisuuden kaupunginosan alueet

Kuvat: Tampereen kaupunki / Schauman & Nordgren Architects, Mandaworks, Arkkitehtitoimisto NOAN, Jolma Arkkitehdit, TUPA Architecture.

Uusi Lielahti

Hiedanranta ja Lielahti muodostavat Tampereen läntisen aluekeskuksen ja merkittävän kaupan alueen. Lielahden nykyiset rakennukset ja uudistuvat korttelit tulevat nivoutumaan viihtyisiin julkisiin tiloihin ja puistoihin.

Lielahden itäpuolen Keskuspuisto reunustaa aluetta ja tarjoaa luonnonläheisen paikan vapaa-ajan viettoon. Asuntoja rakennetaan Enqvistinkadun varteen, sen pohjoispuolisiin kortteleihin sekä Lielahdenkadun varteen.

Uusi Lielahti (PDF)

Keskusta

Hiedanrannan keskusta rakentuu Näsijärven rannalle, liikennemuotojen solmukohtaan ja historiallisten tehdasrakennusten ja kartanomiljöön yhteyteen. Aukiot ja viheralueet tuovat keskustaan vehreyttä ja väljyyttä.

Keskuspuistosta tulee 9,4 hehtaarin viheralue, jossa on hulevesipuisto, istutusalueita, arvopuustoa sekä paikkoja pelaamiseen ja rentoutumiseen. Nottbeckin kappeli, hautausmaa ja Kraemerin puiston muinaismuistoalue liittyvät osaksi puistoa.

Keskusta (PDF)

Järvikaupunki

Järvikaupunki tarjoaa elämyksellistä asumista veden äärellä. Alueelle toteutetaan talotyyppejä kerrostaloista rivi- ja townhouse-rakentamiseen. Kortteleissa on sekä avaria järvimaisemia että suojaisia korttelipihoja.

Ratikka tulee kulkemaan saaren keskeltä ja auton saa parkkiin pysäköintitaloihin etelän puolella. Järvikaupungista rakentuu omaleimainen asuinalue, jonka palvelut löytyvät enimmäkseen raitiotiekadun varrelta.

Järvikaupunki (PDF)

Pohjoiskorttelit ovat Hiedanrannan ensimmäinen asuinalue

Hiedanrannan rakentaminen alkaa Pohjoiskortteleista. Asemakaavaehdotus hyväksyttiin Tampereen kaupunginvaltuustossa 29.1.2024 ja sai lainvoiman maaliskuussa 2024. Noin 8,2 hehtaarin kaava-alue sisältää Kuivaamonkadun sekä Tehdaskartanonkadun, joka kaavoitetaan Lielahdenkadulle asti. Puistosuunnitelma sisältää Viskoosipuiston, osan Sellupuistoa ja Hiedanrannan Keskuspuiston pohjoisosan.

Ensimmäinen tonttikilpailu päättyi joulukuussa 2022. Toinen kilpailu järjestettiin konseptikilpailuna, joka päättyi päättyi joulukuussa 2023. Rakentaminen alkaa 2024.

Tällaisia ensimmäisistä asuinkortteleista tulee

Asemakaava Tampereen kaupungin sivuilla

Kuva: Arkkitehdit MY, visualisointi on viitesuunnittelijan näkemys

Katunäkymä Hiedanrannan pohjoiskortteleista