Pohjoiskorttelien toinen tontinluovutuskilpailu on konseptikilpailu

Hiedanrannan rakentaminen alkaa Pohjoiskortteleista vuonna 2024. Noin 7,5 hehtaarin kaava-alue sisältää myös Tehdaskartanonkadun, joka kaavoitetaan Lielahdenkadulle asti. Rakenteilla olevan raitiotien linjaus on asemakaavoitettu jo aikaisemmin.

Hiedanrannan Kehitys Oy järjestää toisen avoimen tontinluovutuskilpailun Hiedanrannassa. Kyseessä on konseptikilpailu, jonka tavoitteena on valita teemoihin sovitettujen hankekonseptien perusteella tonttien rakennuttajat, jotka sitoutuvat toteuttamaan hankkeensa hankekonseptiensa sekä Hiedanrannan Kehitys Oy:n asettamien tontinluovutusehtojen mukaisesti. Niiden kautta on tarkoitus varmistaa Hiedanrannan kaupunginosalle asetettujen tavoitteiden toteutuminen.

Konseptikilpailun teemat liittyvät innovatiiviseen asumiseen, kiertotalouteen sekä rakennuksen energian kulutuksen ja päästöjen sekä rakentamisen päästöjen vähentämiseen. Yksi kilpailukohteista luovutetaan erityisasumishankkeelle. Kilpailussa luovutetaan tontteja sekä vapaarahoitteiseen että kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon.

Huom! Päivitys 26.5.2023

1) Kilpailun aikataulu on päivittynyt. Aikataulun muuttamisen syynä on kaavaehdotuksen 8793 nähtäville asettamiskäsittelyn siirtyminen elokuulle. Päivitetyn aikataulun (alla) mukaan sekä konseptikilpailuun ilmoittautumisen määräaika että kilpailukysymysten viimeinen jättöpäivä on 25. elokuuta. Kilpailukysymysten käsittelytilaisuus järjestetään vasta 6. syyskuuta ja konseptiehdotusten viimeinen jättöpäivä on 29. syyskuuta.

Aikataulun muuttumisesta johtuen järjestämme myös kolmannen tonttinäytön Hiedanrannassa 22. elokuuta.

2) Rakennuttajakohtaisen tonttivarausten enimmäislukumäärää on selvennetty kilpailuohjelmassa: yksittäiselle rakennuttajalle voidaan varata enintään kaksi tonttia. Koska kilpailuun osallistuja voi olla yritys, yhteisö tai yhteenliittymä, voidaan myös koko toteutuskortteli varata yhdelle Osallistujalle, mikäli konseptiehdotuksen jättävä Osallistuja on useamman rakennuttajan muodostama yhteenliittymä ja toteutuskorttelissa tontteja tulee varattavaksi enintään kaksi per rakennuttaja. Asia on viestitty kilpailun avaustilaisuudessa 19.4. täsmällisesti edellä kuvatulla tavalla, mutta samana päivänä julkaistun kilpailuohjelman kirjauksissa on ollut epätäsmällisyyttä käsitteiden rakennuttaja ja osallistuja kesken, mikä on valitettavasti aiheuttanut epäselvyyttä.

3) Asumisoikeus on mukana asuntojen hallintamuotovaihtoehdoissa. Viestimme 8. toukokuuta, että asumisoikeus oli pudonnut kilpailuaineiston viimeistelyvaiheessa virheellisesti pois asuntojen hallintamuotovaihtoehdoista, jolloin se oli jäänyt pois 19.4. julkaistuista kilpailumateriaaleista. Kilpailukohde-liite päivitettiin 8. toukokuuta kohteiden 3 ja 4 osalta, joissa molemmissa on mahdollistettu ensin ilmoitetun lisäksi myös ARA:n pitkän korkotuen hankkeet käsittäen sekä vuokratuotannon että asumisoikeustuotannon. Tontin lopullinen hinta määräytyy näissä kilpailukohteissa voittaneen konseptiehdotuksen rahoitusmuodon perusteella.

Lataa päivitetty Liite 1: Kilpailukohteet (pdf)

 


Vuoden 2023 konseptikilpailun 26.5. päivitetty aikataulu

19.4. Kilpailun aloitustilaisuus ja kilpailuohjelman julkaisu
24.4 – 25.8. Kilpailuaineistojen lähetys ilmoittautuneille*
16.5. Kivien potkintaa tonteilla Hiedanrannassa 
25.5. Kivien potkintaa tonteilla Hiedanrannassa 
22.8.klo 12:00 Kivien potkintaa tonteilla Hiedanrannassa, ilmoittaudu tästä!
25.8.klo 12:00 Kilpailukysymysten viimeinen jättöpäivä
25.8. klo 12:00 Kilpailuun ilmoittautumisen määräaika
6.9. klo 12:00 Kilpailukysymysten käsittelytilaisuus 
8.9. Vastaukset kilpailukysymyksiin  
29.9. klo 15:00 Hankekonseptiehdotusten sisäänjätön määräaika 
Vko 43 – 45 Selonottoneuvottelut ja hankekonseptiehdotusten esittely  
Kilpailun voittajien valinta 
Hankesopimusten allekirjoittaminen 
Joulukuun 2023 aikana Kilpailun voittajien julkistaminen

* Kesäkuun ajan tarjouspyyntöaineistoja toimitetaan päivittäin, heinäkuussa ja elokuussa viikottain. Päivitämme kilpailun mahdolliset muutokset tälle sivulle.


Lataa kilpailuohjelma (päivitetty 26.5.2023) ja liitteet (zip)

Paketti sisältää pdf-tiedostot:

Kilpailuohjelma, 26.5.2023 päivitys
Liite 1: Kilpailukohteet (päivitetty 8.5.2023)
Liite 2: Vaatimuskokonaisuus
Liite 3: Hiilijalanjäljen laskentaohje vaihtoehtoiseen konseptiin
Liite 4: Suositeltavat ratkaisut ja toimenpiteet
Liite 5: Rakennettavuus, pilaantuneet maat ja esirakentaminen
Liite 6: Teemakuvaukset ja arviointiperusteet


 

Ilmoittaudu konseptikilpailuun täyttämällä lomake

Täytä, mikäli tarjoajana on useampi yritys
Täytä, mikäli tarjoajana on useampi yritys

Referenssit

Ilmoittautujan on nimettävä vähintään kolme tiiviiseen kaupunkiympäristöön yrityksen tai yhteenliittymän toteuttamaa asuinkerrostalokohdetta viimeisen viiden vuoden aikana. Referenssien tulee vastata kokoluokaltaan tarjouskohteiden mukaisia hankkeita. Kirjaa 1) kohteen nimi 2) katuosoite 3) valmistumisvuosi 4) asuinpinta-ala ja 5) lyhyt kuvaus, kuten rahoitus- ja omistusmuoto, toteuttaja (yhteenliittymän yritys) ja mahdolliset toteutuskumppanit jne.
Kohteen nimi, katuosoite, valmistumisvuosi, asuinpinta-ala, lyhyt kuvaus.
Kohteen nimi, katuosoite, valmistumisvuosi, asuinpinta-ala, lyhyt kuvaus.
Kohteen nimi, katuosoite, valmistumisvuosi, asuinpinta-ala, lyhyt kuvaus.
Sisältö kuten referenssissä 1.

Vastuuhenkilöt

Ilmoittautujan on nimettävä yrityksen tai jokaisen yhteenliittymään kuuluvan yrityksen henkilöt, jotka vastaavat tarjouskohteeseen toteutettavien rakennushankkeiden rakennuttamisesta ja projektinjohdosta. 1) nimi 2) koulutus 3) soveltuva työkokemus ja sen kesto (vuotta) 4) viimeisin toteutunut rakennuttamis-/projektinjohtoreferenssi sisältäen hankkeen nimi ja valmistumisvuosi
Sisältö kuten edellisessä.
Sisältö kuten edellisessä.

Ilmoittautujan tiedot

Yhteyshenkilö, joka vastaa yrityksen tai yhteenliittymän osallistumisesta.
Tarkastathan, että kirjasit sähköpostiosoitteesi oikein.

Avaa Hiedanrannan Kehitys Oy:n tontinluovutuksen rekisteriseloste. Lyhyesti: antamiasi tietoja käytetä vain Hiedanrannan Kehitys Oy:n tontinluovutukseen liittyvään viestintään, eikä niitä luovuteta eteenpäin.


Tiedote ensimmäisen tonttitarjouskilpailun ratkaisuista

Tutustu ensimmäisen tonttitarjouskilpailun (2022) aineistoihin

Pohjoiskorttelien esirakentamisen tilanne [ live ]

Tilaa rakentajien uutiskirje

Hiedanrannan Kehitys Oy:n LinkedIn

Katunäkymä Hiedanrannan pohjoiskortteleista

Katunäkymä Hiedanrannan pohjoiskortteleista, viitesuunnittelijan näkemys, Arkkitehdit MY.