Ilmoittautuminen Pohjoiskorttelien toiseen tontinluovutuskilpailuun on päättynyt

Konseptikilpailu jatkuu aiemmin ilmoitetun alla olevan aikataulun mukaisesti.

 


 

Hiedanrannan rakentaminen alkaa Pohjoiskortteleista vuonna 2024. Noin 7,5 hehtaarin kaava-alue sisältää myös Tehdaskartanonkadun, joka kaavoitetaan Lielahdenkadulle asti. Rakenteilla olevan raitiotien linjaus on asemakaavoitettu jo aikaisemmin.

Hiedanrannan Kehitys Oy järjestää toisen avoimen tontinluovutuskilpailun Hiedanrannassa. Kyseessä on konseptikilpailu, jonka tavoitteena on valita teemoihin sovitettujen hankekonseptien perusteella tonttien rakennuttajat, jotka sitoutuvat toteuttamaan hankkeensa hankekonseptiensa sekä Hiedanrannan Kehitys Oy:n asettamien tontinluovutusehtojen mukaisesti. Niiden kautta on tarkoitus varmistaa Hiedanrannan kaupunginosalle asetettujen tavoitteiden toteutuminen.

Konseptikilpailun teemat liittyvät innovatiiviseen asumiseen, kiertotalouteen sekä rakennuksen energian kulutuksen ja päästöjen sekä rakentamisen päästöjen vähentämiseen. Yksi kilpailukohteista luovutetaan erityisasumishankkeelle. Kilpailussa luovutetaan tontteja sekä vapaarahoitteiseen että kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon.

Kuva: Hiedanrannan Kehitys Oy / Arkkitehdit MY

Huom! Päivitys 8.9.2023

Lisäkirje II lähetetty kilpailuun ilmoittautuneille, aiheena heidän esittämänsä kilpailukysymykset ja Hiedanrannan Kehitys Oy:n vastaukset niihin.
 


 

Päivitys 18.8.2023

Kilpailuohjelman liite 6: Teemakuvaukset ja arviointiperusteet päivitetty

Lataa päivitetty Liite 6 (pdf)

 


 

Päivitys 26.5.2023

1) Kilpailun aikataulu on päivittynyt. Aikataulun muuttamisen syynä on kaavaehdotuksen 8793 nähtäville asettamiskäsittelyn siirtyminen elokuulle. Päivitetyn aikataulun (alla) mukaan sekä konseptikilpailuun ilmoittautumisen määräaika että kilpailukysymysten viimeinen jättöpäivä on 25. elokuuta. Kilpailukysymysten käsittelytilaisuus järjestetään vasta 6. syyskuuta ja konseptiehdotusten viimeinen jättöpäivä on 29. syyskuuta.

Aikataulun muuttumisesta johtuen järjestämme myös kolmannen tonttinäytön Hiedanrannassa 22. elokuuta.

2) Rakennuttajakohtaisen tonttivarausten enimmäislukumäärää on selvennetty kilpailuohjelmassa: yksittäiselle rakennuttajalle voidaan varata enintään kaksi tonttia. Koska kilpailuun osallistuja voi olla yritys, yhteisö tai yhteenliittymä, voidaan myös koko toteutuskortteli varata yhdelle Osallistujalle, mikäli konseptiehdotuksen jättävä Osallistuja on useamman rakennuttajan muodostama yhteenliittymä ja toteutuskorttelissa tontteja tulee varattavaksi enintään kaksi per rakennuttaja. Asia on viestitty kilpailun avaustilaisuudessa 19.4. täsmällisesti edellä kuvatulla tavalla, mutta samana päivänä julkaistun kilpailuohjelman kirjauksissa on ollut epätäsmällisyyttä käsitteiden rakennuttaja ja osallistuja kesken, mikä on valitettavasti aiheuttanut epäselvyyttä.

3) Asumisoikeus on mukana asuntojen hallintamuotovaihtoehdoissa. Viestimme 8. toukokuuta, että asumisoikeus oli pudonnut kilpailuaineiston viimeistelyvaiheessa virheellisesti pois asuntojen hallintamuotovaihtoehdoista, jolloin se oli jäänyt pois 19.4. julkaistuista kilpailumateriaaleista. Kilpailukohde-liite päivitettiin 8. toukokuuta kohteiden 3 ja 4 osalta, joissa molemmissa on mahdollistettu ensin ilmoitetun lisäksi myös ARA:n pitkän korkotuen hankkeet käsittäen sekä vuokratuotannon että asumisoikeustuotannon. Tontin lopullinen hinta määräytyy näissä kilpailukohteissa voittaneen konseptiehdotuksen rahoitusmuodon perusteella.

Lataa päivitetty Liite 1: Kilpailukohteet (pdf)

 


Vuoden 2023 konseptikilpailun 26.5. päivitetty aikataulu

19.4. Kilpailun aloitustilaisuus ja kilpailuohjelman julkaisu
24.4 – 25.8. Kilpailuaineistojen lähetys ilmoittautuneille
16.5. Kivien potkintaa tonteilla Hiedanrannassa 
25.5. Kivien potkintaa tonteilla Hiedanrannassa 
22.8.klo 12:00 Kivien potkintaa tonteilla Hiedanrannassa
25.8.klo 12:00 Kilpailukysymysten viimeinen jättöpäivä
25.8. klo 12:00 Kilpailuun ilmoittautumisen määräaika
6.9. klo 12:00 Kilpailukysymysten käsittelytilaisuus 
8.9. Vastaukset kilpailukysymyksiin  
29.9. klo 15:00 Hankekonseptiehdotusten sisäänjätön määräaika 
Vko 43 – 45 Selonottoneuvottelut ja hankekonseptiehdotusten esittely  
Kilpailun voittajien valinta 
Hankesopimusten allekirjoittaminen 
Joulukuun 2023 aikana Kilpailun voittajien julkistaminen

Päivitämme kilpailun mahdolliset muutokset tälle sivulle.


Lataa koko kilpailuohjelma (päivitetty 18.8.2023) ja liitteet (zip)

Paketti sisältää pdf-tiedostot:

Kilpailuohjelma
Liite 1: Kilpailukohteet (päivitetty 8.5.2023)
Liite 2: Vaatimuskokonaisuus
Liite 3: Hiilijalanjäljen laskentaohje vaihtoehtoiseen konseptiin
Liite 4: Suositeltavat ratkaisut ja toimenpiteet
Liite 5: Rakennettavuus, pilaantuneet maat ja esirakentaminen
Liite 6: Teemakuvaukset ja arviointiperusteet (päivitetty 18.8.2023)


 


Tiedote ensimmäisen tonttitarjouskilpailun ratkaisuista

 

Havainnekuva pihanäkymästä Hiedanrannan Pohjoiskortteleissa. Hiedanrannan Kehitys Oy / Arkkitehdit MY

Havainnekuva pihanäkymästä Hiedanrannan Pohjoiskortteleissa. Hiedanrannan Kehitys Oy / Arkkitehdit MY

Pohjoiskorttelien asemakaava Tampereen kaupungin sivuilla

Hiedanrannan Kehitys Oy:n Pohjoiskorttelit -infosivu

Pohjoiskorttelien esirakentamisen tilanne [ live ]

Tilaa rakentajien uutiskirje

Hiedanrannan Kehitys Oy:n LinkedIn

Katunäkymä Hiedanrannan pohjoiskortteleista

Katunäkymä Hiedanrannan pohjoiskortteleista, viitesuunnittelijan näkemys, Arkkitehdit MY.