Hiedanrannan Pohjoiskortteleiden toisen tontinluovutuskilpailun voittajat valittu – tulossa innovatiivista ja kestävää kohtuuhintaista asumista

Hiedanrannan Kehitys Oy käynnisti huhtikuussa toisen avoimen tontinluovutuskilpailun Pohjoiskortteleiden alueella. Kilpailu käytiin konseptikilpailuna, jonka tavoitteena oli kannustaa rakennuttajia esittämään kestävän ja hyvän asumisen keinoja, jotka ylittävät jo lähtökohtaisesti korkealle asetetut kriteerit Hiedanrannassa rakentamiselle.

Konseptikilpailun teemat liittyivät innovatiiviseen asumiseen, kiertotalouteen sekä rakennuksen energian kulutuksen ja päästöjen sekä rakentamisen päästöjen vähentämiseen. Yksi kilpailukohteista oli kohdistettu erityisasumishankkeelle. Kilpailussa oli tontteja tarjolla sekä vapaarahoitteiseen että kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon. Hiedanrannan Kehitys Oy:n voittajiksi valitsemat hankekonseptiehdotukset edustavat eri kilpailuteemoja ja keskenään erilaisia lähestymistapoja niihin.

Kiertotalous näkyy ratkaisuissa monessa mittakaavassa. Rakennushankkeissa kiertotaloutta toteutetaan aina kokonaisten betonielementtien uusiokäytöstä yhteistilojen laadukkaisiin kierrätyskalusteisiin sekä korttelitason yhteiskäyttöisiin tiloihin ja tavaroihin.

Energian kulutuksen ja päästöjen sekä rakentamisen päästöjen vähentämistä oli haettu esimerkiksi materiaalitehokkaasta pilari-laattarakenteesta, jota on vähemmän hyödynnetty asuinrakentamisessa. Keinovalikoimissa oli lisäksi hiilivarastona toimivia puisia rakennusosia ja jopa hiiltä sitovia uusia rakennustuotteita. Konseptiehdotusten päästövähennyskeinoissa näkyivät myös energian kulutusta vähentävät ratkaisut, oma energiantuotanto sekä passiivisten lämmönsäätelykeinojen potentiaalin hyödyntäminen.

Erityisasumisen kohteessa eläytyvä ja kahdensuuntaista vuorovaikutusta naapuruston kanssa painottava käytännönläheinen kehittämisote huomioi hyvin Pirkanmaan hyvinvointialueen asettamia tavoitteita. Valitussa konseptiehdotuksessa esitetyt tilaratkaisut myös tukevat yhteisöllisyyttä ja elävöittävät samalla kaupunkitilaa.

Monissa konseptiehdotuksissa toteutui lisäksi useampi kilpailuteemoista. Esimerkiksi innovatiivisen asumisen teema näkyi niin pilari-laattarakenteisen talon muuntelumahdollisuuksissa kuin kerrostaloasumiseen tuoduissa pientalomaisissa tilaratkaisuissa, kuten kuisteissa, asuntopohjissa ja sisäänkäyntien kytkeytymisessä suoraan ulkotilaan tai pihaan.

Hiedanrannan Kehitys Oy:n suunnittelujohtaja Saara Melama on ilahtunut ja jopa positiivisesti yllättynyt kilpailun lopputuloksesta. Melaman mukaan ”rakennuttajien kilpailuun jättämien ehdotusten taso selkeästi osoittaa rakennusalan kasvavaa tahtotilaa ja myös kykyä vastata ajankohtaisiin haasteisiin ja tarjota monipuolisesti totuttua kestävämpiä ratkaisuja. On erinomaisen mukava voida todeta, että alalta löytyy toimijoita, jotka haluavat viedä kehitystä omaehtoisesti eteenpäin jo ennen kuin pakottava lainsäädäntö ja määräykset siihen velvoittavat.”

Konseptikilpailun ratkeamisen myötä Pohjoiskortteleiden rakennuttajien joukkoon liittyy neljä kohtuuhintaisen asuntotuotannon eturivin toimijaa. Toisesta korttelista varataan tontit Setlementtiasunnot Oy:n ja A-Kruunu Oy:n yhteiselle konseptiehdotukselle Triangeli. Lisäksi toisesta kilpailussa olleesta korttelista varataan tontit TA-Asumisoikeus Oy:n konseptiehdotukselle Gemini ja Avain Yhtiöt Oy:n konseptiehdotukselle Hiilenpesä. Kahteen kilpailussa mukana olleelle vapaarahoitteiseen tuotantoon osoitetulle tontille päätettiin olla myöntämättä tonttivarauksia. Hiedanrannan Kehitys Oy tulee hakemaan näille tonteille Hiedanrannan tavoitteiden mukaiset rakennushankkeet myöhemmin. Voittajille myönnettyjen tonttivarausten myötä Hiedanrannan Kehitys Oy:n ja rakennuttajien yhteistyö ja rakennushankkeiden suunnittelu alkaa heti alkuvuodesta.

Voittaneet hankekonseptiehdotukset

Hiilenpesä

Gemini

Triangeli

Kilpailun arviointimuistio

Lisätietoja:

Saara Melama
suunnittelujohtaja, Hiedanrannan Kehitys Oy, p. 050 5432778, saara.melama@hiedanranta.fi

Mikko Leinonen
toimitusjohtaja, Hiedanrannan Kehitys Oy, p. 050 520 0395, mikko.leinonen@hiedanranta.fi

Eemeli Lönnqvist
kiinteistöjohtaja, Setlementtiasunnot Oy, p. 045 155 9084, eemeli.lonnqvist@setlementtiasunnot.fi

Leena Oiva
kehityspäällikkö, A-Kruunu Oy, p. 0207 207 106, leena.oiva@-kruunu.fi

Mika Pekkala
aluejohtaja, TA-Yhtymä Oy, p. 040 9222696, mika.pekkala@ta.fi

Perttu Hettula
rakennuttajapäällikkö, Avain Yhtiöt Oy, p. 044 336 9913, perttu.hettula@avainyhtiot.fi

Aiheesta muualla:

Setlementtiasunnot

A-Kruunu

Kuva: Hiedanrannan Kehitys Oy / Arkkitehdit MY

Konseptikilpailu

Hiedanrannan rakentaminen alkaa Pohjoiskortteleista vuonna 2024. Noin 7,5 hehtaarin kaava-alue sisältää myös Tehdaskartanonkadun, joka kaavoitetaan Lielahdenkadulle asti. Rakenteilla olevan raitiotien linjaus on asemakaavoitettu jo aikaisemmin.
Hiedanrannan Kehitys Oy järjestää toisen avoimen tontinluovutuskilpailun Hiedanrannassa. Kyseessä on konseptikilpailu, jonka tavoitteena on valita teemoihin sovitettujen hankekonseptien perusteella tonttien rakennuttajat, jotka sitoutuvat toteuttamaan hankkeensa hankekonseptiensa sekä Hiedanrannan Kehitys Oy:n asettamien tontinluovutusehtojen mukaisesti. Niiden kautta on tarkoitus varmistaa Hiedanrannan kaupunginosalle asetettujen tavoitteiden toteutuminen.

Konseptikilpailun teemat liittyvät innovatiiviseen asumiseen, kiertotalouteen sekä rakennuksen energian kulutuksen ja päästöjen sekä rakentamisen päästöjen vähentämiseen. Yksi kilpailukohteista luovutetaan erityisasumishankkeelle. Kilpailussa luovutetaan tontteja sekä vapaarahoitteiseen että kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon.


Vuoden 2023 konseptikilpailun 26.5. päivitetty aikataulu

19.4. Kilpailun aloitustilaisuus ja kilpailuohjelman julkaisu
24.4 – 25.8. Kilpailuaineistojen lähetys ilmoittautuneille
16.5. Kivien potkintaa tonteilla Hiedanrannassa
25.5. Kivien potkintaa tonteilla Hiedanrannassa
22.8.klo 12:00 Kivien potkintaa tonteilla Hiedanrannassa
25.8.klo 12:00 Kilpailukysymysten viimeinen jättöpäivä
25.8. klo 12:00 Kilpailuun ilmoittautumisen määräaika
6.9. klo 12:00 Kilpailukysymysten käsittelytilaisuus
8.9. Vastaukset kilpailukysymyksiin
29.9. klo 15:00 Hankekonseptiehdotusten sisäänjätön määräaika
Vko 43 – 45 Selonottoneuvottelut ja hankekonseptiehdotusten esittely
Kilpailun voittajien valinta
Hankesopimusten allekirjoittaminen
Joulukuun 2023 aikana Kilpailun voittajien julkistaminen

Päivitämme kilpailun mahdolliset muutokset tälle sivulle.


Lataa koko kilpailuohjelma (päivitetty 18.8.2023) ja liitteet (zip)

Paketti sisältää pdf-tiedostot:

Kilpailuohjelma
Liite 1: Kilpailukohteet (päivitetty 8.5.2023)
Liite 2: Vaatimuskokonaisuus
Liite 3: Hiilijalanjäljen laskentaohje vaihtoehtoiseen konseptiin
Liite 4: Suositeltavat ratkaisut ja toimenpiteet
Liite 5: Rakennettavuus, pilaantuneet maat ja esirakentaminen
Liite 6: Teemakuvaukset ja arviointiperusteet (päivitetty 18.8.2023)

Havainnekuva pihanäkymästä Hiedanrannan Pohjoiskortteleissa. Hiedanrannan Kehitys Oy / Arkkitehdit MY

Havainnekuva pihanäkymästä Hiedanrannan Pohjoiskortteleissa. Hiedanrannan Kehitys Oy / Arkkitehdit MY

Pohjoiskorttelien asemakaava Tampereen kaupungin sivuilla

Hiedanrannan Kehitys Oy:n Pohjoiskorttelit -infosivu

Pohjoiskorttelien esirakentamisen tilanne [ live ]