Hiedanrannan ensimmäinen asemakaava sai lainvoiman – uusia koteja 1200 asukkaalle Näsijärven rantamaisemiin

Hiedanrannan uuden asuinalueen pohjoispuolelle tulevien ensimmäisten asuinkortteleiden asemakaava on saanut lainvoiman valitusajan umpeuduttua. Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavaehdotuksen 29.1.2024. Pohjoiskortteleihin rakennetaan noin 60 000 kerrosneliömetriä vapaarahoitteista ja kohtuuhintaista vuokra-, asumisoikeus- ja omistusasumista sekä kehitysvammaisten ryhmäkoti- ja satelliittiasuntoja.

– Pohjoiskortteleiden asemakaava mahdollistaa Hiedanrannan uuden kaupunginosan varsinaisen rakentamisvaiheen käynnistämisen. Jatkamme nyt rakennuttajien kanssa hankkeiden suunnittelua ja kiinteistökauppojen valmistelua, sanoo Hiedanrannan Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Mikko Leinonen.

Pohjoiskortteleihin monipuolista asumista ja arkkitehtuuria

Hiedanrannan pohjoiskortteleihin eli kolmeen ensimmäiseen asuinkortteliin rakennetaan asuntoja noin 1200 asukkaalle. Asuinkerrostalojen korttelit sijoittuvat raitiotien, entisen tehtaan ja Sellupuiston väliin. Rakennusten kerrosluvut vaihtelevat neljästä yhdeksään. Asukkaiden käyttöön on suunniteltu monitoimitiloja, jotka mahdollistavat esimerkiksi harrastamisen, juhlien järjestämisen tai etätyöskentelyn.

Talojen katutasokerrokseen tulee ikkunallisia tiloja ja kaupunkikuvaa elävöittäviä toimintoja. Uusien asuinkortteleiden ja tehtaan väliselle aukiolle on suunniteltu liiketiloja. Raitiotien länsipuolelle rakennetaan pysäköintitalo alueen keskitettyä pysäköintiä varten. Pohjoiskortteleiden yhteyteen toteutetaan kaksi viihtyisää puistoa asukkaiden oleskelu- ja kohtaamispaikoiksi.

Hiedanrannan Kehitys Oy on järjestänyt asemakaavan alueesta kaksi tontinluovutuskilpailua vuosina 2022 ja 2023. Ensimmäisessä tontinluovutuskilpailussa varattiin yhdeksän kerrostalotonttia vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon. Toisessa kilpailussa varattiin kuusi kerrostalotonttia kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon.

– Asuntomarkkinoiden tilanne koko maassa on tällä hetkellä erityisen haastava. Arvioimme kuitenkin, että asuintalojen rakentaminen Hiedanrannassa alkaa vuoden 2024 lopulla. Ensimmäiset käynnistyvät kohteet ovat todennäköisesti valtion tukemaa asuntotuotantoa eli kohtuuhintaisia vuokra- tai asumisoikeusasuntoja, kertoo Leinonen.

Leinonen ennustaa, että omistusasuntokohteiden rakentaminen Hiedanrannassa käynnistyy vuoden 2025 alkupuolella. Ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan uusiin koteihinsa vuonna 2026.

Hiedanrannan Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Mikko Leinosen mukaan Hiedanrannan uuden kaupunginosan varsinainen rakentamisvaihe voidaan käynnistää asemakaavan saatua lainvoiman.

Vastuullisesti rakennettu asuinalue kiinnostaa

Hiedanrannan tulevien asuinkerrostalojen rakennuttajat ovat sitoutuneet vaativiin kriteereihin, jotka tähtäävät sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla suunniteltuun kaupunkialueeseen sekä rakennuksiin. Tontinluovutusehdoissa edellytetään esimerkiksi asuinrakennushankkeiden ympäristösertifiointia, ekologisesti arvokkaiden kasvilajien käyttämistä pihasuunnitelmissa, valaistusratkaisuiden suunnittelemista niin että valosaastetta ja häiriövaloa syntyy mahdollisimman vähän sekä rakennusjätteen tavanomaista kattavampaa kierrättämistä.

– Tavoitteenamme on, että Hiedanrannan asuinrakennusten rakentamisesta aiheutuvia rakentamisvaiheen päästöjä vähennetään yli 30 prosenttia tavanomaiseen asuinrakentamisen hiilipäästöihin nähden. Tätä varten olemme laatineet kriteeristön, jota on noudatettava rakentamisessa, sanoo Hiedanrannan Kehitys Oy:n suunnittelujohtaja Saara Melama.

Melama uskoo, että kestävällä tavalla suunniteltu kaupunkiympäristö tulee näyttäytymään jatkossa vetovoimaisena vaihtoehtona asuinpaikkaa valittaessa. Asuinalueiden vastuullisuudella voisi olla merkitystä myös rakennushankkeiden rahoituksessa. Erilaisten vihreiden asuntolainojen yleistymisen myötä kuluttajien kiinnostus saattaa kohdistua yhä enemmän Hiedanrannan kaltaisiin todistetusti vastuullisiin alueisiin.

Lisätiedot:
Mikko Leinonen, toimitusjohtaja, p. 050 520 0395, mikko.leinonen@hiedanranta.fi