Hiedanrannan Pohjoiskortteleiden toisen tontinluovutuskilpailun voittajat valittu

Hiedanrannan Kehitys Oy käynnisti huhtikuussa toisen avoimen tontinluovutuskilpailun Pohjoiskortteleiden alueella. Kilpailu käytiin konseptikilpailuna, jonka tavoitteena oli kannustaa rakennuttajia esittämään kestävän ja hyvän asumisen keinoja, jotka ylittävät jo lähtökohtaisesti korkealle asetetut kriteerit Hiedanrannassa rakentamiselle.

Kuva: Arkkitehtitoimisto NOAN

Konseptikilpailun teemat liittyivät innovatiiviseen asumiseen, kiertotalouteen sekä rakennuksen energian kulutuksen ja päästöjen sekä rakentamisen päästöjen vähentämiseen. Yksi kilpailukohteista oli kohdistettu erityisasumishankkeelle. Kilpailussa oli tontteja tarjolla sekä vapaarahoitteiseen että kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon. Hiedanrannan Kehitys Oy:n voittajiksi valitsemat hankekonseptiehdotukset edustavat eri kilpailuteemoja ja keskenään erilaisia lähestymistapoja niihin.

Konseptikilpailun ratkeamisen myötä Pohjoiskortteleiden rakennuttajien joukkoon liittyy neljä kohtuuhintaisen asuntotuotannon eturivin toimijaa. Toisesta korttelista varataan tontit Setlementtiasunnot Oy:n ja A-Kruunu Oy:n yhteiselle konseptiehdotukselle Triangeli. Lisäksi toisesta kilpailussa olleesta korttelista varataan tontit TA-Asumisoikeus Oy:n konseptiehdotukselle Gemini ja Avain Yhtiöt Oy:n konseptiehdotukselle Hiilenpesä. Kahteen kilpailussa mukana olleelle vapaarahoitteiseen tuotantoon osoitetulle tontille päätettiin olla myöntämättä tonttivarauksia. Hiedanrannan Kehitys Oy tulee hakemaan näille tonteille Hiedanrannan tavoitteiden mukaiset rakennushankkeet myöhemmin. Voittajille myönnettyjen tonttivarausten myötä Hiedanrannan Kehitys Oy:n ja rakennuttajien yhteistyö ja rakennushankkeiden suunnittelu alkaa heti alkuvuodesta.

Lue lisää tontinluovutuskilpailusta