Hiedanrannan uusien liikenneyhteyksien ja väliaikaisen bussiterminaalin rakentaminen käynnissä

Hiedanrannan eteläreunalla Paasikiventien varressa on käynnissä uusien liikenneyhteyksien rakentaminen. Tämä rakentamisen ensimmäinen vaihe mahdollistaa tulevaisuudessa Hiedanrannan keskustan kehittymisen. Liikennejärjestelyt liittyvät myös raitotieliikenteen käynnistymiseen.

Hiedanranta siirtyy ratikka-aikaan

Ratikka aloittaa liikennöinnin keskustasta Hiedanrannan kautta Lentäväniemeen tammikuussa 2025 ja samalla valmistuu Possiojankadun varteen sijoittuva väliaikainen joukkoliikenneterminaali liityntäpysäköintialueineen. Paasikiventien ja Enqvistinkadun risteysaluetta uudistetaan palvelemaan Hiedanrannan rakentamista ja liikennettä tulevalle Hiedanrannan raitiotiepysäkille.

Urakassa siirretään Paasikiventien liittymää 80 metriä Tampereen keskustan suuntaan. Paasikiventien ylittävä entinen ratasilta puretaan liittymän uudistuksen tieltä kesän 2024 aikana. Sillan purkamisen vuoksi Paasikiventiellä on aloitettu liikennejärjestelyjen tekeminen. Lännestä saavuttaessa kävely- ja pyöräilyreitti nousee ratasillan kohdalta Epilänharjulle ja yhdistyy takaisin Paasikiventielle Hiedanrannan pysäkin kohdalta. Hiedanrantaan pääsee jo nyt kulkemaan Paasikiventieltä kävellen ja pyörällä joulukuussa 2023 avattua Hiedanraittia pitkin.

Käynnissä olevan Paasikiventien ja Enqvistinkadun urakan aikana rakennetaan uusi liittymä ja kaista Enqvistinkadulle lännen suunnasta kääntyville. Samalla rakennetaan Enqvistinkadun jatke, Hiedanrannan kunnallistekniikkaa ja Possiojankadun joukkoliikenteen terminaalialue valmiiksi. Hiedanrantaan Possiojanjadun varteen tulee bussi- ja raitioliikenteen vaihtopysäkki ja sen viereen väliaikainen autojen liityntäpysäköintialue.

Enqvistinkadun liikennejärjestelyt valmiiksi vuonna 2025

Lielahdessa Enqvistinkatu rakennetaan valmiiksi voimavirtalinjan maakaapeloinnin ja pylväiden poistamisen jälkeen vuoden 2025 aikana. Katulinjaus rakennetaan suoraksi jatkumaan kohti Possiojankatua ja joukkoliikenteen terminaalialuetta. Tämän jälkeen Enqvistinkadun työnaikainen kiertotie poistetaan. Enqvistinkadun ja Possiojankadun pohjoisreunaan rakennetaan jalkakäytävä ja pyörätie osaksi seudullista pääreittiä, joka kulkee Näsisaaren kautta kohti Tampereen keskustaa.

Lue lisää liikennejärjestelyistä ja väliaikaisen joukkoliikenteen toteuttamisesta Tampereen kaupungin verkkosivuilta.