Uusi Lielahti

Lielahti ja Hiedanranta ovat yhdessä tuleva Tampereen läntinen keskus ja seudullisesti merkittävä kauppapaikka. Suunnitellussa kaupunkirakenteessa on nykyisten rakennusten ja uudistuvien korttelien lisäksi julkista tilaa ja puistoja. Itäpuolen Keskuspuisto luo alueelle viihtyisän reunan, jossa viettää vapaa-aikaa. Eteläisin ostos- ja palvelualue Paasikiventien varressa tarjoaa tulevaisuudessakin Lielahden logistisesti parhaat olosuhteet tilaa vaativalle kaupalle ja palveluille.

Enqvistinkadun varrelle rakennetaan asuntoja pohjoispuolisiin kortteleihin sekä Lielahdenkadun varteen. Hybridikortteleissa on asuntoja ja kaupallisia toimintoja. Tuotantorakennukset ja pienteollisuusrakennukset on integroitu kaupunkirakenteeseen. Suuret, autolla ja julksilla saavutettavat kaupat houkuttelevat kävijöitä. Keskitetyt pysäköintiratkaisut palvelevat tehokkaasti sekä asumista että kauppaa. Lielahti tarjoaa asuntoja, työtä ja kauppoja ja kannustaa siten kestävään paikalliseen elämäntapaan.

  • pinta-ala: n. 53 ha
  • rakentamista: n. 332 000 k-m2
  • asumista: n. 235 000 k-m2
  • asukkaita n. 5 000
  • liike-, toimi- ja tuotantotilaa: n. 97 000 k-m2
  • työpaikkoja n. 4 400

Rakentamisen määrä on esitetty ilman pysäköintitiloja.

Lielahden aluejako osa-alueiden mukaan

Kaupunkirakenne

Tampereen kaupungin ja Lielahden alueen maanomistajien tavoitteena on seudullisesti merkittävä kaupan alue, jonne sijoitetaan asumista, ympäristöhäiriöt huomioiden. Yleissuunnitelmassa esitetään vyöhykkeet ja periaatteet Lielahden alueen maankäytön muutokselle. Yksityisesti omistettu alue kehittyy tarkemmin jatkosuunnittelussa, jossa asumisen edellyttämät julkiset puistoalueet ja viheryhteydet ovat merkittävässä roolissa.

1. KAUPPA- JA PALVELUALUE

Toimitilaa, muuntuvaa ja tilaa vaativaa kaupan ja palveluiden tilaa. Lielahden nykyisten palvelujen ja kaupan yksiköiden aluetta kehitetään viihtyisäksi ja houkuttelevaksi jalankulkuympäristöksi, joka houkuttelee liikkumaan liikkeestä toiseen kävellen sen sijaan, että liikkeestä toiseen siirryttäisiin omalla autolla, kuten nykyisin tehdään. Alueelle kehitetään keskitetyt ja rakenteelliset pysäköintijärjestelyt.

2. HYBRIDIALUE

Sekoittuneesti kauppaa ja asumista. Asuminen sijoitetaan Enqvistinkadun puolelle ja pois Harjuntaustan liikennemelusta ja ilmansaasteista. Liiketilat sekä kivijalkakauppa tulevat Harjuntaustan varrelle ja raitiotiepysäkin läheisyyteen. Liiketilojen lyhytaikainen pysäköinti hoidetaan kadunvarsipysäköintinä ja asukkaiden pysäköinti keskitettynä laitoksissa tonteilla.

3. ASUMISEN ALUE

Asumiseen painottuvalla alueella raitiotiepysäkin läheisyyteen osoitetaan kadunvarsikauppaa sekä liike- ja palvelutiloja kivijalassa. Alueella on kaupunginosapuisto ja tonttien yhteydessä kehitettäviä puistoja. Keskitetty pysäköinti sijaitsee tonttien pysäköintilaitoksissa.

4. ASUMISEN JA PIENTUOTANNON ALUE

Lielahdenkadun vartta kehitetään asumisen ja sen yhteyteen soveltuvan pientuotannon alueena.

5. TUOTANTOALUE

Alueella on tuotantolaitoksia, joiden toiminnan jatkuminen ja kehittyminen mahdollistetaan. Osa nykyisestä tonttialasta voi muuntua vuokrasopimusten päätyttyä asumiselle ja pientuotannolle. Pysäköinti sijoitetaan tonteille.

Lielahden aluejako, karttakuva

Kaupan sijoittuminen Lielahden korttelirakenteeseen

Katutaso aktivoidaan liike- ja toimitiloilla sekä asukkaiden yhteistiloilla.

Pysäköintilaitokset ovat osa korttelia.

Puistot Lielahden kortteleissa

Asukkaiden pihat erotetaan julkisista puistoista ja pihoja sijoitetaan osin katoille.

Lielahden kortteliarkkitehtuuri

Rakennusten monipuoliset korkeudet mahdollistavat valoisat ja elävät sisäpihat.

Hybridikorttelit

Lielahden rakenne on sekoittunutta. Siellä sijaitsee erilaisia toimintoja, kuten tuotantoa, pysäköintilaitoksia, tilaa vaativaa kauppaa ja monipuolista asuntorakentamista. Suuren mittakaavan elementit, kuten pysäköintilaitokset ja tilaa vaativa kauppa, yhdistyvät pienempään korttelirakenteeseen.

Ulkotiloihin kuuluvat kattopuutarhat, leikkipuistot, sisäpihat, puistot ja läheinen Keskuspuisto. Korttelit liittyvät luontevasti ympäröivään infrastruktuuriin, jossa pysäköinti, kierrätys ja julkinen liikenne ovat helposti käytettävissä.

Alueen kehitys edellyttää suunnittelua nykyisistä tonttirajoista riippumatta. Luopumalla nykyisestä rakenteesta ja kiinteistörajoista saadaan tehokkaampi ja laadukkaampi toteutus. Hyödyt jakaantuvat maanomistuksen suhteessa tasapuolisesti ja yleiset alueet siirtyvät kaupungille. Puistoalueet toimivat osana Lielahteen ja Hiedanrantaan suunniteltua viherrakennetta yhteyksineen. Kortteleiden yksityisten pihojen viher- ja sinirakenteita ohjataan myöhemmin määriteltävän viherkertoimen avulla.

 

Havainnekuva hybridikorttelista

Liikkuminen ja pysäköinti

Paasikiventien rinnakkaiskatu Vaitinaron ja Myllypuron eritasoliittymien välillä on merkittävä liikenneväylä. Yhteys palvelee erityisesti Lielahden ja Hiedanrannan kaupallisia alueita. Lielahdenkatu puolestaan yhdistää Niemenrannan ja Lielahden alueet Paasikiventiehen. Raitiotielle on varattu yhteys Hiedanrannan keskustasta Lielahtikeskukselle, tarvittaessa voidaan jatkaa Ylöjärven suuntaan. Pääpyöräreitti on raitiotien vieressä Enqvistinkadulla. Pysäköinti tehdään rakenteellisena tärkeimpien palveluiden yhteyteen. Lielahdessa pyritään myös parantamaan kävelyn ja muun hitaan liikkumisen olosuhteita.

Katso alue- ja katuleikkaukset, sekä katutila yleissuunitelman pdf-dokumentista.

 

Uuden Lielahden liikkuminen ja pysäköinti karttakuvassa