Dokumentteja Väliaikaisen Hiedanrannan vuosilta

Kaupungin ostettua vanhan tehdasalueen 2014 alkoi Väliaikaisen Hiedanrannan aika. Alue avattiin kaupunkilaisille, toimijoita saapui ja tapahtumia alettiin järjestämään. Samalla käynnistyi toden teolla alueen suunnittelu, johon osallistettiin kaupunkilaisia, yhteisöjä, oppilaitoksia ja yrityksiä. Alla ladattavia dokumentteja (PDF) tulevan kaupunginosan suunnittelun alkuvaiheesta.

Lielahden sellu- ja kemihierretehtaan uudiskäytön mahdollisuudet

(Pentti Nurminen, Tampereen teknillinen yliopisto, 2013)

Nurmisen diplomityössä tutkitaan rakennusten soveltuvuutta uusiin käyttötarkoituksiin, mukana on myös rakennusten historiaa.

”Alueella on runsaasti rakennuksia, eikä niiden kunnosta voi antaa yhtä yleispätevää arviota. Ne ovat eri-ikäisiä ja niitä on kohdeltu eri tavoin rakennushistoriallisesta arvosta, käyttöasteesta ja -tarkoituksesta riippuen. (..) Kun rakennuksia tarkastelee lähemmin, voi havaita niiden monet eri-ikäiset laajennukset, jotka tilkkutäkkimäisesti sulautuvat toisiinsa luoden ainutkertaisen kudelman.”

Avaa Docplayerissa

Lielahden rannan kehittämisvisio

(Selvitys, Ramboll Finland Oy / Arkkitehdit MY / Tampereen kaupunki, 2014)

Kantakaupungin vuoteen 2040 kurottavassa yleiskaavassa Lielahtea tutkitaan yhtenä maankäytöltään muuttuvista alueista.

”Alue on kaupungin kasvun jalkoihin jäänyt, unohdettu ja läheisyydestään huolimatta etäinen ja syrjäinen paikka kaupungissa. Alue on ollut usean vuosikymmenen ajan vilkkaasti liikennöidyn Paasikiventien ja suljetun Lielahden tehdasalueen eristämänä.”

Avaa PDF

Hiedanrannan ihmiset

(Kuowi Oy / Tampereen kaupunki, 2015)

Julkaisu Väliaikaisen Hiedanrannan yrityksistä, yhdistyksistä ja asukkaista, salaisista toiveista ja villeimmistä ideoista.

”Kaupunkielämisen ydin on se, että kaupunki on ihmisten olohuone, takapiha sekä keittiö samaan aikaan.”

Avaa PDF

Hiedanrannan kehittämisvisio

(Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitoksen julkaisu, Tampereen yliopisto / Tampereen kaupunki, 2016)

Kehittämisvisio esittää kaupunkisuunnittelijoiden ja –tutkijoiden näkemyksen siitä, mitä Tampereen kannalta merkittävän uuden alueen suunnittelussa ja rakentamisessa olisi syytä ottaa huomioon.

”Hiedanranta on intensiivisesti vihreä systeemisen muutoksen kehitysalusta, joka yhdistää kekseliäät kaupunkirakenteet ja uudet toimintamallit.”

Avaa PDF

Tampereen Hiedanrannan kaupunginosan kansainvälinen ideakilpailu

(Kilpailuohjelma, Tampereen kaupunki / toim. Arkkitehdit Kontukoski Oy, 2016)

”Hiedanrannan kansainvälisessä ideakilpailussa kilpailijoiden tehtävänä on laatia Hiedanrannan alueesta kokonaisvaltainen ideatasoinen suunnitelma – visio alueen tulevaisuudesta. Alueen tulee olla toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen.”

Avaa PDF

Hiedanrannan talkoot

(Raportti, Kuowi Oy / Uusi Kaupunki Kollektiivi Oy / Tampereen kaupunki, 2016)

Talkoiden eli kahden työpajapäivän tavoitteena oli selvittää, millaiset tavoitteet yritysten näkökulmasta ovat tärkeitä Hiedanrannan suunnittelussa ja toteutuksessa.

”Hiedanrantaa on mahdollista kehittää myös merkittävänä työn tekemisen alueena, missä yhdistyvät yrittämisen ja asumisen palvelut, liikenteellinen solmukohta ja innovaatiot asumiseen sekä hyvään elämään.”

Avaa PDF

Ihmiset pitävät työpajaa ja suunnittelevat tulevia toimia.

Hiedanrannan jatkot

(Julkaisu, Tampereen kaupunki, 2017)

Kaupunkilaisten visio tulevaisuuden Hiedanrannasta. Kaikille avoimessa neljän työpajan sarjassa kaupunkilaiset työstivät ideakilpailun tuloksia eteenpäin yhdessä alueen suunnittelijoiden, kaavoittajien ja tutkijoiden kanssa.

”Tuleva keskus tarvitsee ainakin monikäyttöiset, yhteisölliset superkorttelit, elävän katutilan kivijalkaliikkeineen ja joustavien työtilojen uuden työn tehtaan.”

Avaa PDF

Hiedanrannan kansainvälisen ideakilpailun arvostelupöytäkirja

(Arvostelupöytäkirja, Tampereen kaupunki / toim. Arkkitehdit Kontukoski Oy, 2017)

Ideakilpailun taustat, säännöt, kilpailutöiden arvioinnin kriteerit ja tuomariston suositukset.

”Tuomaristo arvosti ehdotuksia, joissa alueen teollista historiaa ja järven mahdollistamaa identiteettiä on kehitetty toiminnallisin ja rakenteellisin keinoin siten, että suunnitelma muodostaa osa-alueille hienosti soveltuvia kokonaisuuksia, joita voidaan kehittää monipuolisesti ja joustavasti eteenpäin ja sovittaa viereisiin osa-alueisiin.”

Avaa PDF

Hiedanrannan rakennesuunnitelma

(Raportti, Tampereen kaupunki, 2017)

Raportti esitteli Hiedanrannan rakennesuunnitelman, joka on yleissuunnitelman ensimmäinen vaihe.

Avaa PDF

Tyypit-zinen kansi (rajattu)

Hiedanrannan Tyypit

(Zine, Maria Mattila aka Mara Balls, 2018)

Monenlaiset Hiedanrannan toimijat esittäytyivät Zine-julkaisussa.

Avaa PDF

Hiedanrannan alustava yleissuunnitelma

(Karttakuva, Tampereen kaupunki / Schauman & Nordgren Architects & Mandaworks /
Arkkitehtitoimisto NOAN / Jolma Arkkitehdit / TUPA architecture, 2018)

Avaa PDF

Yhdessä tehty kaupunki

(Raportti, Sini Jussila / Tampereen kaupunki, 2019)

Raportti Väliaikaisen Hiedanrannan kokeiluista.

Hyviä kokemuksia väliaikaisesta käytöstä ja kaupunkilaisten omaehtoisesta tekemisestä oli kertynyt muista paikoista, ja väliaikaista käyttöä osana kaupunginosan kehittämistä haluttiin kokeilla myös Tampereella. Hyvin pian selvisikin, että tehdasalueen uusiokäyttö luo elävää kaupunkitilaa, yhteisöllisyyttä sekä uudenlaisen osallistumisen paikkoja.

Avaa PDF