Paasikiventiellä liikennejärjestelyjä Hiedanrannassa ja Lielahdessa vanhan ratasillan purku-urakan takia

Hiedanrannassa puretaan Paasikiventien ylittävä vanha rautatiesilta kesän aikana. Työt alkavat maanantaina 1.7. 2024, mutta liikennejärjestelyt tehdään jo viikonlopun 28.–30.6. aikana. Silta puretaan kahdessa vaiheessa, ja aluksi liikenne Paasikiventiellä siirretään kulkemaan kiertotielle sillan eteläpuolen aukon kautta.

Paasikiventien eteläreunan työnaikaisella väylällä on käytössä kaksi kaistaa molempiin suuntiin. Nopeusrajoitus ennen työmaata laskee 50 kilometriin/tunnissa. Sillasta puretaan ensiksi sen pohjoispuoli.

Seuraavassa vaiheessa aletaan purkaa ratasillan loppuja, eteläpuolisia rakenteita. Molempien suuntien liikenne siirretään työnaikaiselle väylälle Paasikiventien pohjoispuolelle, jolta siltaosuus on jo purettu.

Rakennustyön aikainen jalankulku- ja pyöräliikenne on siirretty jo aiemmin Paasikiventien suuntaiselle kiertoreitille viereiselle Epilänharjulle. Tien eteläpuolen varsinainen kävely- ja pyörätie on suljettu. Heinäkuun alussa aloitetaan suljetulla kävely- ja pyörätieosuudella kaapelien kaivutyöt.

Sillan purkutyöt kestävät elokuun alkupuolelle. Purku-urakan jälkeen kiertotierakenteet puretaan, ja ne hyödynnetään jatkorakentamisessa. Purkutyön urakoitsija on Ylöjärven Kiviset Oy.

Purkutyön jälkeen jatketaan katutöitä Enqvistinkadun liittymässä

Katutyöt jatkuvat elo-syyskuun aikana Paasikiventien ja Enqvistinkadun risteysalueella. Paasikiventietä päällystetään ja aloitetaan Paasikiventien uusien kääntymiskaistojen ja Enqvistinkadun liittymän rakentaminen. Risteysaluetta uudistetaan palvelemaan Hiedanrannan rakentamista ja liikennettä tulevalle Hiedanrannan raitiotiepysäkille. Infratöitä Enqvistinkadun ympäristössä, Hiedanrannassa, on tehty jo lokakuusta 2023 alkaen.

Lue alkuperäinen tiedote Tampereen kaupungin verkkosivuilta.