Paasikiventiellä otetaan käyttöön kävelyn ja pyöräilyn kiertoreitti Epilänharjun kautta ke 3.4.2024

Nykyisestä väylästä Paasikiventiellä suljetaan noin 300 metrin osuus Hiedanrannan pysäkin länsipuolelta keskiviikkona klo 20 alkaen. Kiertoreitti tehdään purettavan ratasillan takia. Reitti vaikuttaa Hiedanraitille kulkiessa lännen suunnasta.

Jalankulun ja pyöräilyn kiertoreitti nousee Paasikiventieltä Epilänharjulle Enqvistinkadun risteyksen kohdalta. Reitti yhdistyy takaisin Paasikiventielle Hiedanrannan pysäkin kohdalla.

Kiertoreitti ja nykyisen Paasikiventien väyläosuuden sulku liittyvät Enqvistinkadun ja Paasikiventien liittymän siirto- ja uudistustöihin. Vanha kävely- ja pyöräsiltana toiminut ratasilta puretaan kokonaisuudessaan kesän aikana. Tampereen Infra rakentaa sillan purku-urakkaa varten Paasikiventielle työnaikaiset kaistat autoliikenteelle sekä nyt avattavan työnaikaisen kävely- ja pyörätien.

Alkuperäinen tiedote Tampereen kaupungin verkkosivuilla