Hiedanrantaa kehitetään yhden yhtiön mallilla – mitä se tarkoittaa?

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 19. lokakuuta 2020 Hiedanrannan kehityksen yhtiömallista. Kommandiittiyhtiö puretaan ja kehityksestä vastaa jatkossa yksi osakeyhtiö, Hiedanrannan Kehitys Oy. Mikä muuttuu? Alla kysymyksiä ja vastauksia.

Onko Hiedanrannan kehitys pois kaupungin käsistä?

Kaupunki ohjaa Hiedanrannan Kehitys Oy:n toimintaa useilla tavoilla. Hiedanrannan Kehitys Oy:n tarkoituksena on toteuttaa alueen kehitystä Tampereen kaupungin tavoitteiden ja yleissuunnitelman mukaisesti. Tästä periaatteesta on laadittu yhtiön ja kaupungin välinen yhteistyösopimus. Hiedanrannan kehitysohjelma varmistaa, että kaupungin tavoitteet toteutuvat kehittämisessä. Kehitysohjelman ohjausryhmä puolestaan ohjaa kaupungin ja yhtiön yhteistyötä.

Kaupunki myös omistaa yhtiön kokonaan ja ohjaa sitä kuten muitakin omistamiaan yhtiöitä. Yhtiö tekee myös jatkuvaa ja tiivistä yhteistyötä lukuisten Tampereen kaupungin yksiköiden ja liikelaitosten kanssa. Tampereen vapaa-ajan ja kulttuuripalvelut on edelleen vahvasti läsnä Hiedanrannassa ja kehitysyhtiön tärkeä kumppani.

Miksei kommandiittiyhtiö voinut hoitaa osakeyhtiön tehtäviä?

Kiinteistökehitys ei ole kaupungin ydintoimintaa ja kaupungin resursseilla on paljon muutakin käyttöä. Kaupunki ei voi toimia kuntalain mukaan henkilöyhtiönä markkinoilla kiinteistökehittäjänä, eikä nauttia Euroopan Unionin komission linjausten vastaista epäsuoraa valtiontukea.

Miksi yhden yhtiön malli on toimiva?

Kaupunginosan suunnitelmia päästään edistämään rivakasti, yleissuunnitelman ja kunnianhimoisten kestävyystavoitteiden mukaisesti. Ratkaisu on kaupungille hallinnollisesti selkein ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisin. Vuosina 2020-2035 kaupungin käyttötalous- ja investointimenot ovat laskelman mukaan noin 70 miljoonaa euroa pienemmät kuin kahden yhtiön mallissa. Lyhyesti sanoen kaupungin työtä ja varoja voi jatkossa suunnata muuhun käyttöön ja kehitysyhtiöllä on paremmat edellytykset Hiedanrannan kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Alkaako Hiedanrannassa nyt purkaminen?

Yhtiömuodon muutoksella ei ole vaikutusta Hiedanrannan toteutuksen suunnitelmiin ja tavoitteisiin. Hyväkuntoiset ja kulttuurihistorialliset arvokkaat rakennukset pyritään säilyttämään ja kunnostamaan käyttöön. Toisaalta Tampereen kaupungin ja yhtiön tavoitteena on rakentaa 25 000 asukkaalle yleissuunnitelman mukainen kaupunginosa, jossa Ratikka kulkee ja pysähtyy. Näin ollen osa teollisuuskiinteistöistä joudutaan purkamaan.

Alueen rakennuskanta on hyvin vaihtelevassa kunnossa. Osasta ei saa käyttökelpoista ja turvallista kohtuullisella investoinnilla, mihin vaikuttaa rakenteiden kunnon lisäksi myös tehdastoiminnan aikainen kemikaalien käyttö. Hiedanrannan tehtaalla on yleissuunnitelmassa tärkeä paikkansa osana keskustaa ja koko kaupunginosaa, se pyritään konseptoimaan ja korjaamaan tulevaisuuden tarpeita vastaavaan käyttöön.

Mitä Pajalle käy? Entä kartanolle?

Tavoitteena on, että Paja ja sen toiminta on myös tulevaisuudessa osa Hiedanrantaa. Vuokrataso pyritään pitämään matalana entiseen tapaan ja matalan kynnyksen vuokratilojen määrää pyritään myös lisäämään. Kartanon pihapiireineen ja puistoineen omistaa kaupunki ja se kuuluu Hiedanrantaan jatkossakin. Kaupungin haltuun jäävät myös Syötävä puisto ja historialliset Jukola sekä Virkamiestalo.

Miten yhtiömuoto vaikuttaa vuokralaisiin?

Vuodesta 2021 kiinteistöjen omistaja ja vuokranantaja on Hiedanrannan Kehitys Oy, kartano ja Jukola pois lukien. Yhtiömallin muutos tai rakennusten omistajanvaihdos eivät vaikuta vuokralaisten asemaan. Tiedotusta työmaista ja muista alueen muutoksista on tavoitteena tiivistää, samoin yhteistyötä alueen vuokralaisten kanssa.

Hyvää kannattaa odottaa!

Alue tulee osittain olemaan työmaa vielä pitkän aikaa. On kuitenkin hyvä muistaa, että tulevaisuudessa kaupunginosassa on palvelujen, sujuvan joukkoliikenteen ja viihtyisien asunkorttelien lisäksi bulevardeja, peli- ja leikkikenttiä, istutusalueita, pihoja, puistoja ja rantoja kauniilla näsijärvimaisemilla.

Tavoitteena on 25 000 asukkaalle viihtyisä ja kestävä kotipaikka, jossa myös historia näkyy.

Mikä muuttui 2021 alussa kaupungin ja Hiedanrannan Kehitys Oy:n välillä?

– Yhtiölle siirtyi maaomaisuus rakennuksineen, rakennelmineen ja laitteistoineen
– Kaupunki ei enää tilaa palveluita yhtiöltä, vaan näillä on yhteistyösopimus Hiedanrannan kehittämisestä
– Yhtiö kattaa toimintansa kustannukset maaomaisuuden myynnillä

Yhtiön vastuut

– Hiedanrannan kaupunginosan kehittäminen ja toteuttaminen
• Aluekehityskustannukset (henkilöstö, selvitysten kustannukset, kehityspanostukset)
– Tarvittavien asemakaavojen hakeminen
• Asemakaavoitettujen tonttien kilpailuttaminen ja myynti
• Alueen infran rakentaminen sopimuskorvauksena
– Kehitysalustatoiminta osana Hiedanrannan kestävien ja älykkäiden ratkaisujen kehittämistä ja toteutusta
– Tehtaan kehittäminen ja investoinnit uuteen käyttötarkoitukseen, ylläpito, vuokraustoiminta, kaupungilta yhtiölle siirtyvien keskeneräisten hankkeiden loppuun saattaminen
– Rakentamisesta aiheutuvien pilaantuneiden maiden puhdistuskustannukset, jotka ylittävä viranomaisen asettaman kustannustason
– Maa-alueella olevien ei-säilytettävien rakennusten ja rakennelmien purut

Tampereen kaupungin vastuut

– Hiedanrannan kehitysohjelman tavoitteiden asetanta ja hyväksyminen kaupunginhallituksessa
• Yhtiön Hiedanrannan kaupunginosan toteutuksen seuranta ja yhteistoiminta kaupungin ja yhtiön yhteistyösopimuksen mukaisesti
– Näsisaaren esirakentaminen (täyttö) ja siitä aiheutuvat hankkeet kaupungin omistamilla alueilla
– Kartanon ja sen pihapiirin rakennusten omistaminen (ylläpito, vuokraus, perusparannus)
– Pilaantuneiden maiden puhdistuskustannukset viranomaisen asettamaan kunnostustasoon asti
– Nollakuidun selvitykset ja ratkaisut viranomaisvaatimusten mukaisesti, Sellupuiston itäosan tarkkailu

– Vaitinaron liittymä yhdessä valtion kanssa
– Raitiotie-hanke (Raitiotieallianssi)
– Koulu- ja hyvinvointikeskuksen uudisrakennus
– Asemakaavoitus
– Yhteistyösopimukset ja maankäyttösopimukset Lielahden maanomistajien kanssa
– Mahdolliset kaupungin omat kehityshankkeet Hiedanrannassa

Jäikö kysyttävää?

Lähetä vaikka sähköpostia osoitteeseen info@hiedanranta.fi, vastailemme parhaamme mukaan!