Hiedanrantaa kehitetään yhden osakeyhtiön mallilla

Tampereen kaupunginvaltuustossa 19.10. päätettiin raitiotien jatkamisen lisäksi muuttaa Hiedanrannan yhtiömallia. Tulevan kaupunginosan kehitysvastuu siirtyy kokonaisuudessaan Hiedanrannan Kehitys Oy:lle. Kaupunki luovuttaa alueen rakennus- ja maaomaisuuden yhtiölle pois lukien Lielahden kartano puistoalueineen. Yhtiön omistaa Tampereen kaupunki. Päätöksen myötä yhtiön ja kaupungin välille laaditaan yhteistyösopimus Hiedanrannan alueen kehittämisestä.

Huhtikuussa 2019 Tampereen kaupunginvaltuusto siirsi yhtiöittämispäätöksellä Hiedanrannan kehitysohjelman toimeenpanon Hiedanrannan Kehitys Oy:n ja Hiedanranta Ky:n vastuulle. Kahden yhtiön mallissa maaomaisuus rakennelmineen ja laitteineen olisi kuulunut kommandiittiyhtiölle, tulevassa yhden yhtiön mallissa omaisuus siirretään osakeyhtiölle ja kommandiittiyhtiö puretaan. Tampereen kaupunki ohjaa maankäyttöä yhteistyösopimuksen sekä tavanomaisen asemakaavoitusprosessin mukaisesti. Yhtiön ja kaupungin yhteistyötä ohjaa Hiedanrannan kehitysohjelman ohjausryhmä.

Kaupungin resursseja vapautuu muuhun käyttöön

Kaupunginhallituksen 8.6.2020 päätöksen myötä Hiedanrannan kehitysohjelma laati lisäselvityksen vaihtoehtoisista yhtiömalleista. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukainen yhden yhtiön malli keventää Hiedanrannan Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Mikko Leinosen mukaan peruskaupungin käyttötalousmenoja ja investointeja sekä samalla nopeuttaa alueen rakentumista.

– Lisäselvityksen ja yhtiömallin muutoksen valmisteluun osallistui laaja joukko kaupungin viranhaltijoita ja asiantuntijoita sekä Hiedanrannan Kehitys Oy:n asiantuntijoita. Uskomme, että ratkaisu on kaupungille hallinnollisesti selkein ja taloudellisesti paras sekä Hiedanrannan toteutuksen kannalta tarkoituksenmukaisin. Vuosina 2020- 2035 kaupungin käyttötalous- ja investointimenot ovat noin 70 miljoonaa euroa pienemmät kuin kahden yhtiön mallissa.

Hiedanrannan Kehitys Oy kattaa jatkossa toimintansa kulut maaomaisuuden myynnillä. Yhtiö ottaa rahoitettavakseen projektijohdon, kaavaselvitysten, kehitystoiminnan ja tehdasrakennusten ylläpidon kustannukset sekä yhdyskuntarakentamisen ja tehtaan investoinnit. Kaupungin vastuulle jäävät alueen toteutukselle merkittävät hankkeet, kuten Näsisaaren esirakentaminen, Paasikiventien liikenneratkaisut, Näsijärven pohjaan kertyneen nollakuidun mahdolliset toimenpiteet sekä pilaantuneiden maiden puhdistus.

Yhtiöllä selkeä rooli tehdaskiinteistöjen kehittäjänä ja tilojen hallinnoijana

Hiedanrannan kaupunginosan suunnittelu käynnistyi Tampereen kaupungin ostettua vanhan tehdasalueen vuonna 2014. Kaupungin tavoitteena on rakentaa läntisen Tampereen keskus, jossa on 25 000 asukasta ja 10 000 työpaikkaa. Hiilinegatiiviseksi kaavaillulle alueelle on myös asetettu kunnianhimoisia kestävyystavoitteita esimerkiksi liikkumiseen, energiaan ja kiertotalouteen liittyen.

Kehitysyhtiölle siirtyvillä alueilla on useita kunnoltaan vaihtelevia tehdasrakennuksia, joita yhtiöllä on tavoitteena korjata ja kehittää uuteen käyttötarkoitukseen. Tärkeimpiä kiinteistökehityksen kohteita on Tehdas, jonka tilat kunnostetaan uuteen käyttötarkoitukseen. Selluloosan valmistuksessa palvelleelle Hiedanrannan Tehtaalle haetaan konseptia, jolla se tarjoaa tiloja kulttuurille, luovien alojen toimijoille, yrityksille ja yhteisöille.

Alueen rakentuessa Hiedanrannan Kehitys Oy:n tavoitteena on myös järjestää uudenlaisella tavalla esimerkiksi alueen pysäköinti ja liiketilojen, yhteisöllisyyttä edistävien yhteiskäyttöisten tilojen sekä alueen taidehankintojen toteutus ja hallinnointi. Kaupunki ohjaa Hiedanrannan Kehitys Oy:ta kuten muitakin tytäryhtiöitään omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti. Loppuvuoden suunnitelmiin kuuluu apporttiomaisuuden siirto Tampereen kaupungilta, alkuvuodesta 2021 laitetaan ensimmäiset asemakaavat vireille. Asemakaavoitus on tarkoitus aloittaa tehtaan ympäristöstä.

Katso myös FAQ yhden yhtiön mallista

Kuva: Laura Vanzo / Visit tampere