Rekry auki!

Hiedanrannan Kehitys Oy on Tampereen kaupungin omistama kiinteistökehitysyhtiö, joka omistaa Lielahden entisen sellutehtaan alueet. Kehitämme alueesta Hiedanrannan uuden ja ainutlaatuisen kaupunginosan. Nyt kokeneeseen tiimiimme on haussa

Tekninen isännöitsijä

Suunnittelupäällikkö

hankekehityspäällikkö

Haku tehtäviin auki 12.12.2022 saakka

Tekninen isännöitsijä

Vastaat tehtävässä laaja-alaisesti yhtiömme kiinteistöjen ylläpidosta ja alueen hallinnasta Hiedanrannassa. Vastuullesi kuuluvat kiinteistöjemme kunnossapitoon, turvallisuuteen, vuokraukseen, alueen käyttölupiin ja alueen tapahtumatoimintaan liittyvien tehtävien koordinointi sekä yhteydenpito eri osapuoliin. Luvassa on runsaasti ”kentällä” tapahtuvaa käytännönläheistä ongelmanratkaisua, mutta myös hallinnollisempaa tekemistä sopimusten ja tietojärjestelmien parissa.

Työssä pääset tiiviisti osaksi verkostojamme, sillä huolehdit saumattomasta yhteistyöstä kiinteistönhoidon ja kunnossapidon palveluntuottajien sekä alueella toimivien urakoitsijoiden kanssa. Osallistut myös kiinteistönhoidon ja kunnossapidon sopimusten hallintaan sekä tarvittavien kilpailutusten valmisteluun. Koordinoit erilaisten toimijoiden, tapahtumien ja vierailijoiden edellyttämiä käytännön järjestelyjä Hiedanrannan alueella. Lähiesihenkilösi on kiinteistöpäällikkö.

Edellytämme

– soveltuvaa koulutustaustaa, esim. rakennusinsinööri tai talotekniikan insinööri
– kokemusta kiinteistöjen hallinnasta, kunnossapidosta ja/tai huollosta
– itseohjautuvaa, toimeen tarttuvaa ja vastuullista työotetta
– palveluhenkistä työasennetta sekä kiinnostusta sidosryhmäyhteistyöhön
– mahdollisuutta työskennellä fyysisesti Hiedanrannan alueella, sillä etätyömahdollisuudet ovat rajalliset

Lisätiedot

Kiinteistöpäällikkö Lasse Alkula, p. 050 3248 156. Soittoajat: 23.11. ja 29.11. klo 15-16

Hae paikkaa

Sivun alkuun

Suunnittelupäällikkö

Tehtävässä vastaat yhtiön omistamien maa-alueiden asemakaavamuutosprojektien koordinoinnista ja suunnittelun yhteensovittamisesta yhtiön omien hankkeiden sekä maanomistajan roolissa ulkoisten sidosryhmien kanssa. Olet mukana seuraavien seuraavien toteutuslohkojen hankekehityksessä ja projektisuunnitteluun asemakaavaprosessiin valmistautumisen osalta.

Tehtävään kuuluvat lisäksi yhtiön tontinluovutuskilpailujen kilpailuohjelmien laadinta sekä kilpailujen läpivientiin osallistuminen. Vastaat yhtiön Breeam Communities -aluesertifointien koordinoinnista ja sertifiointiprosessien läpiviennistä sekä yhtiön suunnittelutiedon hallinnasta. Lähiesihenkilösi on suunnittelujohtaja.

Edellytämme
– arkkitehdin tutkinto
– vähintään viiden vuoden tehtävään soveltuva työkokemus

Eduksi katsotaan
– kokemus maankäytön suunnittelusta ja asemakaavoituksesta
– kokemus asuntosuunnittelusta
– kokemus maanomistaja-/rakennuttajayhteistyöstä/hankekehityksestä
– tuntemus ympäristösertifikaateista, tietomallinnuksesta sekä suunnittelutiedon hallintajärjestelmistä
– ongelmanratkaisutaidot ja sujuva kirjallinen ilmaisu suomeksi

Lisätiedot

Suunnittelujohtaja Saara Melama, p. 050 543 2778, soittoajat: 25.11.2022 klo 14-15 ja 30.11. klo 15-16

Hae paikkaa

Sivun alkuun

Hankekehityspäällikkö

Etsimme osaajaa yhtiön maaomaisuuden sekä vanhan sellutehtaan ja uudisrakentamisen hankekehitystehtäviin. Maaomaisuuden hankekehityksen osalta koordinoit yhtiön tontinluovutuskilpailujen valmistelua ja vastaat luovutettujen tonttien sopimusseurannasta. Lisäksi koordinoit ja valvot luovutetuille tonteille rakennutettavien hankkeiden yhteensovittamista sekä ulkopuolisten rakennuttajien välillä että yhtiön omiin rakennushankkeisiin nähden.

Tehtävässä osallistut seuraavien toteutuslohkojen hankekehitykseen ja projektisuunnitteluun sekä koko alueen hankeohjelmointiin. Vastaat koko alueen hankeohjelmoinnin aikatauluhallinnasta ja tilannekuvan ylläpidosta. Osallistut lisäksi vanhan sellutehtaan ja yhtiön omien rakennushankkeiden hankekehitykseen, projektisuunnitteluun, vuokralaishankintaan, palveluntuottajahankintaan ja myyntiprosesseihin. Lisäksi osallistut hankkeen raportointiin. Lähiesihenkilösi on hankekehitysjohtaja.

Edellytämme
– diplomi-insinöörin tutkinto
– vähintään viiden vuoden tehtävään soveltuva työkokemus
– kokemusta kiinteistökehittämisen sopimuksista
– kokemusta rakennusurakkasopimuksista

Eduksi katsotaan kokemus
– asuinrakentamisen hankekehitystehtävistä
– toimitilarakentamisen hankekehitystehtävistä
– rakennuttajatehtävistä
– projektinjohtotehtävistä

Lisätiedot

Hankekehitysjohtaja Sami Ahokas, p. 040 069 6842, soittoajat: 29.11 ja 30.11. Klo 15-16:00

Hae paikkaa

Sivun alkuun