Hiedanrannasta kulttuurikaupunginosa

Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli 19.12.2023 kulttuurin palveluverkkosuunnitelmaa ja Hiedanrannan kulttuuritilojen konseptia. Kulttuurin palveluverkon suunnitelmassa tarkastellaan palveluverkon kehittämistä, merkittäviä rakennushankkeita sekä laaja-alaisesti palvelujen järjestämistapoja. Suunnitelman yksi keskeinen hanke on toteuttaa Hiedanrantaan kulttuuritilojen ja luovien alojen keskittymä.

Hiedanrannasta halutaan luoda elämyksellinen ja elävä alue, joka edesauttaa Tampereen kansainvälistä tunnettuutta elämysten kaupunkina. Suunnitelmien mukaan Hiedanrantaan sijoittuu kaupungin omien sekä kaupungin tukemien kulttuuripalveluiden rinnalle luovien alojen yrityksiä, matkailu- ja ravintolapalveluita sekä markkinaehtoisia tapahtuma- ja elämyspalveluita. Keskittymisen tavoitteena on vahvistaa luovien alojen liiketoimintamahdollisuuksia ja yhteistyötä.

Lue Tampereen kaupungin tiedote