Hiedanranta tavoittelee tänä vuonna vastuullisesti suunnitellun alueen sertifikaattia ensimmäisenä Suomessa

Hiedanrannan Kehitys Oy:n suunnittelujohtaja Saara Melama uskoo, että maailmalla tunnettu BREEAM C -sertifikaatti tullaan saamaan kiitettävin arvosanoin. Sertifikaatti tuottaa lisäarvoa alueen rakennuttajille.

Hiedanrannan alueelle myönnettiin vuonna 2021 alustava BREEAM Communities – eli BREEAM C -sertifikaatti. BREEAM C -sertifikaatti on merkki sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla suunnitellusta kaupunkialueesta. Sen laatukriteereissä korostuvat fyysiseen ympäristöön liittyvien tavoitteiden rinnalla alueellisen aktivoimisen ja osallistamisen suunnittelu.

Sertifikaattia haetaan kolmivaiheisella prosessilla. Jotta alue voi hakea sertifikaattia, on sen läpäistävä ensimmäinen vaihe. Hiedanranta on työstänyt viimeiset kaksi vuotta sertifioinnin viimeisiä vaiheita. Tänä keväänä sertifikaatin hakeminen huipentuu kaiken koostetun materiaalin toimittamiseen arvioitavaksi Iso-Britanniaan.

– Suomen Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen suunnitteluprosessi antaa varsin hyvän pohjan Breeam C -sertifikaatin tavoittelulle. Me olemme kuitenkin kunnianhimoisia, joten tavoittelemme sertifikaatista vähintään kiitettävää (”Excellent”) arvosanaa. Tietojemme mukaan Iso-Britannian ulkopuolella vain yksi alue on saanut sertifikaatista erinomaisen (”Outstanding”) arvosanan, kertoo Hiedanrannan Kehitys Oy:n suunnittelujohtaja Saara Melama.

Melama on ollut ensimmäisestä vaiheesta asti mukana huolehtimassa sertifiointiedellytysten huomioimisesta suunnittelussa.

– Emme uskalla vielä sanoa mitään varmaa siitä, milloin lopullinen sertifikaatti myönnetään Hiedanrannalle, mutta uskallamme toivoa, että se tapahtuisi kesällä 2024 tai vähintään kuluvan vuoden aikana, Melama sanoo.

BREEAM-sertifiointi on Iso-Britanniassa kehitetty arviointimenetelmä, joka on maailmanlaajuisesti tunnustettu. BREEAM C -sertifioituja alueita ei ole Suomessa vielä yhtäkään. Lähimmät sertifioidut aluehankkeet löytyvät Norjan Stavengerista ja Ruotsin Malmösta.

– Sertifiointi asettaa Tampereen maailmankartalle, sillä se vahvistaa vertailun mahdollisuuksia muihin Euroopan maihin ja alueisiin, joissa on samalla tavalla sertifioituja alueita, Melama selittää.

Rakennuttajille sertifikaatti kiteytyy tontinluovutusehtoihin

Hiedanrannan kestävyysarviointi aloitettiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa uuden asuinalueen suunnittelua. Sillä on varmistettu, että sertifikaattiin liittyvät lupaukset ja tavoitteet eivät ole vain kauniita korulauseita, vaan aidosti mukana kulkevia ehtoja, jotka on kirjattu esimerkiksi tontinluovutussopimuksiin.

– Sertifikaatin tavoittelu on työkalu, joka on auttanut ohjaamaan Hiedanrannan kehittämistä entistä vastuullisemmin. Sertifioinnin edellyttämä dokumentointi takaa myös vastuullisen suunnittelun laadun. Olemme asettaneet Hiedanrannan rakennuttajille tiukkoja ehtoja, Melama kertoo.

Rakennuttajille sertifiointi näkyy konkreettisimmin tontinluovutusehtoina, jotka liittyvät esimerkiksi ekologisesti arvokkaiden kotimaisten kasvilajien monimuotoisuuden takaamiseen pihasuunnitelmissa, valaistusratkaisuiden suunnittelemiseen niin että valosaastetta ja häiriövaloa syntyy mahdollisimman vähän, melutason huomioimiseen, asuinrakennushankkeiden ympäristösertifiointiin sekä rakennusjätteen vähentämiseen ja kierrättämiseen.

– Tiedämme, että tontinluovutusehtomme ovat kunnianhimoisia, mutta olemme myös tehneet taustatyömme hyvin ja tiedämme, että löydämme rakennuttajia, jotka haluavat tavoitella samoja asioita kanssamme ja sitoutua kestävään kaupunkikehitykseen, Melama sanoo.

Mahdollisuus todistaa aidosti vastuullisuus

Kestävä kaupunkisuunnittelu on tällä hetkellä kuuma sana Suomessa. Totuus kuitenkin on, että sen suhteen ollaan monessa asiassa vielä lapsenkengissä. Moni vastuullisuuteen liittyvä asia on vielä vapaaehtoista edelläkävijyyttä yksittäisinä toimenpiteinä, mutta tulee tulevaisuudessa muuttumaan pakolliseksi esimerkiksi EU-velvoitteiden ja vastuullisuusraportoinnin myötä.

Melama näkee, että BREEAM-sertifikaattien kaltaiset vastuullisuuskriteeristöt ovat rakennuttajille hyvä keino oman maineen kasvattamiseen ja aidon vastuullisuuden todistamiseen. Tällä voi olla merkitystä jatkossa myös ihmisten kodin tai asuinpaikan valintaan sekä rakennushankkeiden rahoitukseen. Kuluttajat ovat kiinnostuneita Hiedanrannan kaltaisista todistetusti vastuullisista alueista myös erilaisten vihreiden asuntolainojen yleistymisen myötä.

Lisätiedot:
Saara Melama, suunnittelujohtaja, p. 050 543 2778, saara.melama@hiedanranta.fi