Nollakuitua nostetaan syyskuussa koekäyttöön

Näsijärveen varastoitunutta nollakuitua eli metsäteollisuuden jälkeensä jättämää puuainesta nostetaan uusi erä hyötykäytön kokeiluja varten. Työ aloitetaan maanantaina 6.9.2021 Hiedanrannan edustalla. Uutena asiana testataan nollakuidun polttamista Tampereen Sähkölaitoksen lämpövoimalassa. Esikäsittelyä tehdään aiempaan tapaan Hiedanrannan Hiertämön kokeilutilassa.

Nollakuidun koeluontoinen nostotyö tehdään vaiheittain siten, että ensimmäisessä vaiheessa nostotyön arvioidaan kestävän pari päivää. Samassa yhteydessä tutkitaan veden puristamista puukuidusta ja siitä suotautuvan veden laatua.

Ensimmäisessä vaiheessa nostettavan nollakuidun määrä on 20–30 kuutiometriä. Seuraava nollakuidun nosto tehdään myöhemmin syksyllä. Kokonaisuudessaan nollakuitua nostetaan tässä kokeilussa enintään 450 kuutiometriä.

Energiapolttoa kokeillaan

Käsitellyn nollakuidun polttokelpoisuutta arvioidaan Naistenlahden voimalaitoksessa. Tampereen Sähkölaitos Oy on mukana alueen kiertotalouteen liittyvissä kokeiluissa. Hyötykäyttö energiaksi olisi mahdollisuus, ja Sähkölaitoksella on ainoana lähiseudun toimijana riittävän järeä polttotekniikka myös ison mittakaavan toimintaan.

Ennen polttoa osalle kuitumassaa tehdään niin sanottu mikroterminen käsittely, jonka lopputuotteena on polttokelpoiseksi kuivattua ja jauhautunutta hienojakoista puuainesta. Maaperämikrobeja käyttävää DTS-menetelmää on kehitetty aiempaa isompien määrien käsittelyyn. Lisäksi on tarkoitus kokeilla kosteamman, vain puristamalla kuivatun kuidun polttamista.

Nollakuitu kuljetetaan ja varastoidaan vesitiiviillä lavoilla, jotka peitetään ja suojataan muun muassa sateelta. Kuljetus ei tuo merkittävää liikennehaittaa. Koetoiminnan hajupäästöjä seurataan nollakuidun noston, välivarastoinnin sekä varsinaisen käsittelyn osalta eri osissa tehdasaluetta. Koetoiminnasta laaditaan loppuraportti koetoimintaluvan mukaisesti.

Näsijärven nollakuidun hyötykäytöstä on tehty vuosien varrella erilaisia kokeiluja siitä lähtien kun Tampereen kaupunki osti Hiedanrannan alueen vesialueineen vuonna 2014. Alueen teollisuuskäyttö oli tuolloin loppunut metsäteollisuuden osalta.

Järven nollakuitu ei estä alueen rakentamista, mutta vaikuttaa vesistön virkistyskäyttöön osalla vesialuetta. Hiedanrannasta suunnitellaan jopa 25 000 asukkaan hiilinegatiivista kaupunginosaa, ja erilaiset kiertotalouteen liittyvät kokeilut ovat pohjustaneet kaupunginosan suunnittelua. Alueen asemakaavoitus on alkanut.

Lisätietoja

Tampereen kaupunki, Hiedanrannan kehitysohjelma
Hankekehitysjohtaja
Juha Kaivonen
040 680 0179
Juha.Kaivonen@tampere.fi

Tampereen Sähkölaitos Oy
Kehityspäällikkö
Timo Heinonen
040 801 6805
Timo.Heinonen@sahkolaitos.fi

Teksti: Anna-Leea Hyry / Tampereen kaupunki