Vaasan hallinto-oikeuden päätös mahdollistaa Näsisaaren

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi tiistain 2.2.2021 päätöksellään valituksen Näsisaaren rakentamisen vesiluvasta. Päätös mahdollistaa Näsisaaren rakentamisen. Tästä on toki mahdollisuus hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Mukana on paljon asiaa rakentamisen valvonnasta, raja-arvoista ja vaikutusten arvioinnista.

Raitiotien asemakaava on tullut voimaan jo aiemmin ja Näsisaarelle voi rakentaa raitiotien. Saarelle on tarkoitus rakentaa myös kaupunkia, jonka asemakaavoitus alkaa myöhemmin. Näsisaaren ideana on luoda uutta kaupunkia lähelle keskustaa, infrastruktuurin, palveluiden ja joukkoliikenteen äärelle. Tulevan saaren kohdalla ranta on nyt vilkkaan ajoneuvoliikenteen käytössä. Jatkossa on mahdollista rakentaa rantareitit, joita pitkin pääsee kävellen tai pyöräillen aina Naistenlahdesta Reuharinniemeen.

Keskuspuhdistamon louhinnasta syntyy paljon puhdasta louhetta, jonka käyttö muuhun rakentamiseen kestäisi vuosikymmen tai kaksi. Raitiotien johtaminen kapean ja osittain jyrkän Pispalan kannaksen läpi ei ole helppoa eikä halpaa, etenkin jos nykyiset ajoväylät halutaan säilyttää.

Nämä asiat on yhdistetty Hiedanrannan kaupunginosan suunnittelussa. Näsisaaressa voidaan käyttää keskuspuhdistamon louhetta ja Ratikalle saadaan sujuva muusta liikenteestä erillinen väylä. Lisäksi saareen voidaan rakentaa asuntoja ja työpaikkoja kasvavaan kaupunkiin: lähelle keskustaa, ratikkareitin varteen, Näsijärven rantaan ja Hiedanrannan lähipalveluiden äärelle.

Katso YLE:n uutinen aiheesta