Tavoittelemme kansainvälistä BREEAM C -ympäristösertifikaattia

Hiedanrannalle on myönnetty alustava BREEAM Communities -sertifikaatti. Kyseessä on maailmanlaajuisesti tunnustettu ja Euroopan johtava aluehankkeiden kestävyyden arviointimenetelmä.

Länsi-Tampereelle Näsijärven rannalle valmistellaan uutta kaupunginosaa 25 000 asukkaalle. BREEAM Communities -menetelmän tarkoituksena on varmistaa, että Hiedanranta suunnitellaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestäväksi. Arvioinnissa korostetaan asukkaan näkökulmaa sekä huomioidaan paikalliset olosuhteet ja ilmasto.

Kolmivaiheisessa arvioinnissa on nyt läpäisty ensimmäinen etappi, jossa arvioitavana oli Hiedanrannan yleissuunnitelma. Seuraavaksi edetään vaiheisiin kaksi ja kolme, joissa keskitytään aluksi ensimmäiseen vireillä olevaan asemakaava-alueeseen. Alueen suunnittelua tekevät tiiviissä yhteistyössä Tampereen kaupunki ja Hiedanrannan Kehitys Oy.

Menetelmä kunnianhimoisten tavoitteiden tueksi

Suomessa ei toistaiseksi ole BREEAM C -sertifioitua kohdetta. Lähimmät sertifioinnin läpäisseet aluehankkeet ovat huomattavasti pienemmät Norjan Stavengerin Forusparken ja Masthusen Ruotsin Malmössa. Hiedanrannan Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Mikko Leinosen mukaan arviointimenetelmä sopii myös hyvin hiilinegatiiviseksi kaavaillun Hiedanrannan tavoitteisiin.

– Haluamme tehdä sujuvaa, energiatehokasta, luonnon huomioivaa ja vanhaa kunnioittavaa kaupunginosaa.

Hiedanrannan BREEAM Communities -prosessia on vetänyt Tampereen kaupungin puitesopimuskumppani Sitowise Oy. Toimialajohtaja Jenni Lautso pitää Hiedanrantaa innostavana ja potentiaalisena kohteena, koska kestävyysarviointi on aloitettu sopivan varhaisessa vaiheessa hanketta.

– Prosessin aikana on mahdollista vielä ohjata hanketta entistä vastuullisempaan suuntaan. Lisäksi Hiedanrannalla on paljon kunnianhimoa, mikä näkyy esimerkiksi innovatiivisina kokeiluina.

Lisätiedot:

Saara Melama
suunnittelujohtaja, arkkitehti SAFA
Hiedanrannan Kehitys Oy
050 543 2778
saara.melama@hiedanranta.fi

Eero Puurunen
vanhempi ympäristöasiantuntija, arkkitehti SAFA
Sitowise Oy
040 188 2182
eero.puurunen@sitowise.com

Kuva: Laura Vanzo / Visit Tampere

Lue lisää: Mitä BREEAMin mukainen suunnittelu merkitsee tulevan Hiedanrannan arjelle?